Detail předmětu

Pozemní stavitelství 1 (APS)

FAST-BHA040Ak. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen na seznámení s vývojem stavitelství a na získání základního přehledu o stavebních zákonech, vybraných vyhláškách, normách a s vybraným názvoslovím z oboru pozemního stavitelství. Student přehlednou formou získá znalosti o základních požadavcích a vlivech působících na konstrukce objektů pozemního stavitelství. Bude seznámen se základními konstrukčními principy a konstrukčními systémy objektů pozemního stavitelství včetně osvojení principu jejich vytváření. Získá také znalosti o svislých nosných a nenosných konstrukcích a konstrukcích spojující různé výškové úrovně. Dále se seznámí se základními požadavky stavební akustiky, tepelné techniky a bezbariérového užívání staveby.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství (PST)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu pokud prokáže zanlosti o hlavních nosných konstrukcích a konstrukčních systémech budov a jejich aplikaci.

Prerekvizity

Předpokládá se, že student nemá na začátku předmětu žádné znalosti z oboru pozemního stavitelství.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod a představení problematiky pozemního stavitelství; proces návrhu stavby jako vyvážená kooperace profesí. Základní funkční, materiálové, technologické a technické požadavky na stavební konstrukce.
2. Základní terminologie, přehled základních stavebních konstrukcí.
3. Typy staveb, funkce domu a jeho a vnitřního prostředí – stručná typologická pravidla.
4. Konstrukční požadavky na stavební konstrukce, odolnost staveb proti vnějším vlivům. Požadavky na omezení úniku tepla a hygieny vnitřního prostředí, technologické požadavky. Stabilita a prostorová tuhost stavby, zásady pro navrhování nosných konstrukcí budov.
5. Konstrukce spojující různé výškové úrovně - základní požadavky, názvosloví, rozdělení a navrhování schodiště.
6. Konstrukce spojující různé výškové úrovně - navrhování schodiště, ukázky druhů a jejich specifika, konstrukční řešení, rampy a výtahy.
7. Proces a realizace stavby, hlavní účastníci stavebního procesu. Metodika procesu návrhu stavby. Příprava a postup výstavby, zemní práce a základová půda, základní terminologie.
8. Stropní konstrukce - funkční dělení vodorovných konstrukcí, skladby, základní požadavky a třídění.
9. Stropní konstrukce - popis jednotlivých systémů, výhody a nevýhody, způsob provádění, varianty použití.
10. Akustika staveb - základní požadavky na stavby, legislativa a normy, způsoby návhrhu konstrukcí a ukázky ze staveb.
11. Užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, zásady navrhování.
12. Tepelná ochrana budov a zásad pro úsporu energie – tepelná pohoda v interiérech, tepelné vlastnosti konstrukcí, energetická účinnost.
13. Střešní konstrukce - základní seznámení s terminologií, typy konstrukcí, rozdělení a ukázkou skladeb.

Cíl

Uvedení do problematiky pozemního stavitelství.
Přehled základního názvosloví konstrukcí a jejich členění.
Úvod k základnímu přístupu při navrhování budov.
Seznámení s hlavní nosnými konstrukcemi a konstrukčními systémy budovy.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-APS bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor