Detail předmětu

Výtvarná tvorba 1

FAST-BGA010Ak. rok: 2020/2021

Základní znalosti a dovednosti vztahující se ke zvládnutí plochy a prostoru kresebnými technikami. Funkce a možnosti čáry, zobrazení trojdimenzionálního prostoru, znázornění materiálů přírodních i antropogenních, kompoziční principy, aplikace v architektuře. Předmět na samém začátku studia pomáhá budovat schopnost vnímat a zobrazovat prostor a hmotu jako nezbytné atributy architektonické tvorby.

Zajišťuje ústav

Ústav architektury (ARC)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu, kterým je rozvoj schopností grafického vyjadřování, kresba v ploše, postižení trojdimenzionálního prostoru, zobrazení přírodních a antropogenních objektů.

Prerekvizity

Předmět je zařazen v prvním semestru studia a nenavazuje tedy na žádnou předchozí disciplínu. Předpokládají se základní kresebné dovednosti ověřené talentovou zkouškou.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Rozvoj schopností grafického vyjadřování, kresba v ploše, postižení trojdimenzionálního prostoru, zobrazení přírodních a antropogenních objektů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-APS bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor