Detail předmětu

Veřejné stavby 1

FAST-BGA009Ak. rok: 2020/2021

Znalost typologie veřejných staveb (školské stavby, budovy pro řízení a administrativu, obchodní zařízení a služby, stavby pro dopravu).
Předmět umožní studentům získat základní znalosti pro navrhování různých typologických celků v oblasti veřejných staveb. Je teoretickou průpravou pro vypracování jednoduchých úkolů v seminářích a především pro navrhování veřejných staveb v následné ateliérové výuce.

Zajišťuje ústav

Ústav architektury (ARC)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu, kterým je znalost typologie veřejných staveb, školské stavby, budovy pro řízení a administrativu, obchodní zařízení a služby, stavby pro dopravu.

Prerekvizity

Předmět je zařazen v prvním semestru studia, nenavazuje na žádnou předchozí disciplínu. Předpokladem je všeobecný kulturně historický přehled na úrovni středoškolských znalostí.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod, mateřské školky a jesle.
2. Základní a střední školy.
3. Vysoké školy.
4. Posluchárny a laboratoře.
5. Kongresová centra.
6. Knihovny.
7. Administrativní budovy.
8. Banky a trezory.
9. Prodejny maloobchodní sítě.
10. Obchodní domy a nákupní centra.
11. Veřejné stravování, rychlé občerstvení a restaurace.
12. Stavby pro železniční, autobusovou a leteckou dopravu.
13. Parkoviště, garáže, čerpací stanice.

Cíl

Znalost typologie veřejných staveb, školské stavby, budovy pro řízení a administrativu, obchodní zařízení a služby, stavby pro dopravu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-APS bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor