Detail předmětu

Cizí jazyk 2 (němčina)

FEKT-XPC-NE2Ak. rok: 2021/2022

Cílovou skupinou kurzu jsou absolventi kurzu NE1. Kurz zahrnuje klade důraz na zdokonalení základních komunikativních návyků v každodenních situacích, především pak při cestování, studiu či práci.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Obecné porozumění standardního jazyka na základě četby a poslechu. Dovednost adekvátně reagovat na vzniklé situace, zdůvodnit a vysvětlit. Umět informovat o svých zkušenostech, svých plánech a úmyslech. Schopnost pracovat se základními texty (čtení, porozumění, prezentace).

Prerekvizity

Základní znalost němčiny na úrovní ukončení HNE1.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují jazyková cvičení a domácí přípravu. Studenti musí aktivně participovat na hodinách.

Způsob a kritéria hodnocení

V letním semestru je kurz ukončen zkouškou.

Zkouška se získává úspěšným absolvováním písemného testu z lekcí 7-12 z učebnice EDeutsch als Fremdsprache A 1.1, Kursbuch a prokázáním základní schopnosti hovořit o probíraných tématech. Součástí hodnocení je i pravidelná aktivní účast na hodině a plnění domácích úkolů.
Osnovy výuky

1. Freizeit, Komplimente

2. Modalverb können, Satzklammer

3. Freizeit, Verabredungen

4. Verbposition im Satz, temporale Präpositionen am, um

5. Essen, Einladung zu Hause

6. Konjugation mögen, „möchte“

7. Reisen, Verkehrsmittel

8. Trennbare Verben

9. Tagesablauf, Vergangenes

10. Perfekt mit haben, temporale Präpositionen von… bis, ab

11. Feste, Vergangenes

12. Pefekt mit sein, temporale Präposition im

13. Závěrečný test

 

Učební cíle

Příprava orientovaná na obecnou němčinu navazuje a rozšiřuje znalosti a jazykové dovednosti získané v kurzu HNE1.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Prerekvizity a korekvizity

Základní literatura

EVANS, Sandra, Angela PUDE a Franz SPECHT.. Menschen – Deutsch als Fremdsprache A 1.1 (Kursbuch). München: Hueber, 2018. ISBN 9783193619013.

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program AJEI-H bakalářský

    obor H-AEI , libovolný ročník, letní semestr, volitelný

  • Program IT-BC-3 bakalářský

    obor BIT , 2. ročník, letní semestr, volitelný

  • Program BIT bakalářský, 2. ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning