Detail předmětu

Dějiny designu

FSI-9DDEAk. rok: 2020/2021

Předmět je založen na samostatném studiu dějin designu, od vzniku řemesel, užitého umění až po současnost podle jednotlivých oborů (řemesla – umělecká řemesla - užité umění, design prostředí – urbanismus, design krajiny, architektura, zahradní architektura, výstavní design, interiéry, scénografie, design vizuálních komunikací, produktový design a průmyslový design). Předmět akcentuje aktuální stav designu, současné trendy a osobnosti. Navazuje na studium dějin umění a designu magisterského studia Průmyslového designu.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Přehled historie a teorie designu, znalosti o oborech designu, stylech, osobnostech a jejich dílu a aplikace nabytých poznatků v teoretické práci i praktické tvorbě.

Prerekvizity

Vývoj umění, uměleckých řemesel a designu od počátků až po konec 20. stol. (viz kurzy oboru Průmyslový design ve strojírenství "Dějiny umění a designu").

Doporučená nebo povinná literatura

Pijoan J.: Dějiny umění 1-12. Praha – Odeon, 1977-2003
Malaniuk B.: Design v architektuře a stavebnictví. Praha – ČVUT, 1991
Denk Z._: Průmyslový design. Brno – VUT, 1991
Morant de H.: Dějiny užitého umění. Praha – Odeon, 1983
Kolesár Z.: Kapitoly z dějín designu 1, 2. Bratislava – SCD, 1998-2000
Byars M.: Design Encyclopedia. Muenchen – Klinkhardt und Biermann, 1994

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny.

Způsob a kritéria hodnocení

Na základě vlastních rozborových prací a studií zadaných z každého tématu přednášky (viz osnova přednášky) ke konzultacím, se prověřuje celková orientace a chápání vývoje užitého umění, uměleckých řemesel a designu se zaměřením na design průmyslový. Na závěr student vypracuje článek na zadané téma, který v diskusi obhájí. Zkouška je podmíněna odevzdáním všech zadaných studií a článku. Ukončení: kombinovaná písemná a ústní zkouška.

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Cíl

Orientace v historii a teorii všech oblastí designu se zaměřením zejména na současnost; schopnost analýzy designu a praktické uplatnění poznatků dějin designu ve vlastní tvůrčí práci.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Konzultace jsou domluveny individuálně. Účast na přednáškách je doporučená.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program D-KPI-P doktorský, 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, doporučený

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

• Úvod do teorie umění a vývoje designu;
• Řemesla – umělecká řemesla - užité umění;
• Design prostředí – urbanismus, design krajiny, architektura, zahradní architektura;
• Výstavní design, interiéry, scénografie;
• Design vizuálních komunikací;
• Styly a tendence současného designu;
• Průmyslový a produktový design;
• Art design.