Detail předmětu

Design-management

FSI-9DMAAk. rok: 2020/2021

Předmět je založen na samostatném studiu design-managementu, jako oboru, který podmiňuje úspěšné zavádění designu do výrobní praxe.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Základní znalosti organizace designu, teorie designu, způsoby jeho hodnocení, související legislativy, ekonomiky a řízení designu, marketingu a aplikace nabytých poznatků v teoretické i praktické činnosti.

Prerekvizity

Důležitá je základní orientace v teorii a praxi designu. Výhodou jsou jakékoli zkušenosti s praktickou ekonomikou, podnikovým a personálním managementem a psychologií práce.

Doporučená nebo povinná literatura

Štejn J.: Průmyslový dizajn. Praha – Utrin, 1976
Pilditch J.: The Business of Product Design, 1966
Jarema J.: Organizácia a riadenie designu (Design-management). Košice – TU, 1994
Pavelka J.: Význam informací pro rozhodovací proces ve vedení, řízení a organizaci designu. Praha – IPD,1978
Jarema J.: Teória a metodika designu. Košice – VŠT, 1990
Rajlich J. a kol: Modul Design, Dempcae. Brno – FSI VUT, 1999
Pilditch J.: Winning Ways. - London : Harper+Row, 1987

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny.

Způsob a kritéria hodnocení

Na základě vlastních rozborových prací zadaných ke konzultacím, se prověřuje celková orientace v teorii a znalosti organizace a řízení designu. Závěrečná práce - případová studie. Ukončení: kombinovaná písemná a ústní zkouška.

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Cíl

Přehled teorie designu a řízení designu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Konzultace jsou domluveny individuálně. Účast na přednáškách je doporučená.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program D-KPI-P doktorský, 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, doporučený

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

• Přehled teorie designu, vč. ergonomie, design jako nástroj obchodu a výroby, design jako životní styl;
• Mezinárodní a domácí organizace a školy designu;
• Legislativa související s designem, patenty, průmyslový vzor, autorská práva;
• Složky designu v marketinkové aktivitě, podniková strategie designu - design management a marketing, reklama a design;
• Organizace a řízení práce designéra v podniku;
• Etika práce a odborný profil designéra.