Detail předmětu

Systémy CAD II

FSI-9SC2Ak. rok: 2020/2021

Kurz navazuje na praktické zkušenosti a teoretické základy systémů CAD získané v předmětu Systémy CAD I. Studenti se seznámí se způsoby tvorby plošných i objemových objektů pomocí systémů CAD.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Studenti získají nové dovednosti s prací se systémy CAD nejvyšší kategorie v oblasti vývoje a konstrukce.

Prerekvizity

Základní vědomosti z oblasti konstrukce strojních součástí a uzlů. Znalost ovládání počítače.

Doporučená nebo povinná literatura

David Solomon: Geometric Modeling. Springer-Verlag 1999 (EN)
Časopisy zaměřené na CAD a obecně výpočetní techniku.
LEINVEBER, Jan a Pavel VÁVRA. Strojnické tabulky: pomocná učebnice pro školy technického zaměření. 4., dopl. vyd. Úvaly: Albra, 2008. ISBN 978-80-7361-051-7. (CS)
KLETEČKA, Jaroslav a Petr FOŘT. Technické kreslení. Brno: CP Books, 2005, 252 s. ISBN 80-251-0498-2. (CS)
Manuály k jednotlivým systémům CAD.
Rory O'nEILL: Creating 3D Worlds. John Wiley & Sons, Inc. (EN)
Podklady pro výuku na Internetových stánkách ÚST, FSI, VUT v Brně.
Manuály k jednotlivým systémům CAD. Např.: HANSEN, L. Scott. Applied solidworks 2007-2008. 2nd ed. New York: Industrial, 2007. ISBN 978-083-1133-399. SHIH, Randy H. Parametric modeling with UGS NX 5. Mission: SDC Publications, 2006, 1 sv. (různé stránkování). ISBN 978-1-58503-408-6. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny.

Způsob a kritéria hodnocení

Aktivní účast na konzultacích je nutná.
Zkouška bude udělena na základě předloženého konstrukčního díla nebo na základě díla vytvořeného podle zadání a po konzultaci/prezentaci o díle.

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Cíl

Vysvětlit způsob konstrukční práce s využitím nástrojů obsažených v systémech CAD.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Studenti se účastní konzultací.
Individuální zadání a kontrola výsledků.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program D-STG-P doktorský, 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, doporučený

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Systémy CAD ve výrobním procesu
Plochy - reprezentace ploch, vlastnosti
Plošné modeláře v systémech CAD - obecné vlastnosti
Plošný modelář
Analýza ploch
Příprava dat pro přenos mezi systémy CAD, výměnné formáty dat
Sdílení dat pomocí Internetu a Intranetu
Prezentace dat