Detail předmětu

Prostředky automatického řízení

FSI-9PARAk. rok: 2020/2021

V kurzu jsou probrány prostředky automatického řízení, obsažené ve smyčce řízení, tj. snímače, členy pro přenos a transformaci signálů, ústřední členy regulátorů, programovatelné automaty, a akční členy. U těchto prostředků je vysvětlen princip, funkce, vlastnosti, parametry a konstrukční řešení.
Detailnější výklad je věnován analogovým regulátorům a jejich realizaci pomocí operačních zesilovačů a taktéž číslicovým kompaktním regulátorům.

Výsledky učení předmětu

Získání přehledu o možnostech výběru, návrhu a aplikačních možnostech jednotlivých členů řídicích obvodů.
Posluchač bude schopen navrhovat a seřizovat obvody automatického řízení.

Prerekvizity

Předpokládají se znalosti základů automatického řízení.

Doporučená nebo povinná literatura

Němec, Z.: Prostředky automatického řízení, elektrické. Sudijní opora oboru Aplikovaná informatika a řízení. VUT Brno, FSI, ÚAI. Dostupné z
Balátě, J. : Technické prostředky automatického řízení. Praha, SNTL 1986.
Němec, Z.: Regulátory a programovatelné automaty. Sudijní opora oboru Aplikovaná informatika a rízení. VUT Brno, FSI, ÚAI.
Beneš, P. a kol.:Automatizace a automatizační technika, díl 3- Prostředky automatizační techniky. Computer Press, Praha, 2000.
Schmid, D.: Řízení a regulace pro strojírenství a mechatroniku. Praha, 2005.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny.

Způsob a kritéria hodnocení

Požadavky na zkoušku :
základem je písemná část s odpověďmi na 12 otázek z látky, obsažené v přednáškách.

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Cíl

Cíle předmětu: Seznámit posluchače s dílčími členy obvodů automatického řízení, s jejich řešením, funkcemi a využitím.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je doporučená.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program D4P-P doktorský

    obor D-APM , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, doporučený

  • Program D-APM-K doktorský, 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, doporučený

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod, všeobecné vlastnosti PAŘ
2. Snímače
3. Členy pro transformaci signálů a informací
4. Přenos informací (signálů, údajů)
5. Regulátory a ústřední členy regulátorů
6. Programovatelné automaty, všeobecně, hardware, software
7. Akční členy