Detail předmětu

Letecké kompozitní konstrukce

FSI-9LKKAk. rok: 2020/2021

Předmět seznamuje studenty doktorského s detailnějším pohlededem na kompozitní konstrukce, používání kompozitních materiálů při návrhu konstrukce, možnými technologiemi výroby a detailnějšími technikami pevnostních výpočtů kompozitních konstrukcí. V rámci výuky je přednášena problematika vyšších teorií mikromechaniky a makromechaniky, spojování konstrukcí, aplikace na konstrukce a zkoušky.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Vyšší stupeň znalosti problematiky kompozitních konstrukcí.

Prerekvizity

Absolvování předmětu Kompozitní konstrukce v letectví (OKL).

Doporučená nebo povinná literatura

Reddy, J.N., mechanics of laminated composite plates and shells, Theory and Analysis
Baker, A., Dutton, S., Kelly, D., Composite Materials for Aircraft Structures, AIAA Edication series, ISBN 1-56347-540-5, Reston, 1999 (EN)
Raju, I.S.,O`Brien, T.K., Fracture mechanics concepts, stress fields, strain energy release rate, delamination initiation and growth criteria, NASA-Langley Research Centre, USA, 2008 (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny.

Způsob a kritéria hodnocení

Zpracování a následné obhájení zadané problematiky kompozitních konstrukcí

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty se specifiky kompozitních materiálů, jejich používání při návrhu konstrukce, možnými technologiemi výroby a detailními technikami pevnostních výpočtů kompozitních konstrukcí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Individuální forma výuky, samostudium a konzultace

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program D-KPI-P doktorský, 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, doporučený

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod.
2. Únosnost. Poruchová kritéria. Postupné porušování kompozitu
3. Lomová mechanika
4. Technika uvolňování deformační energie trhliny.
5. Únava.
6. Mechanické vlastnosti, zkoušení.
7. Spojování kompozitních konstrukcí.
8. Monitorování konstrukcí, NDT, opravy.
9. Kvalita, řízení kvality.
10. Požadavky leteckých předpisů.