Detail předmětu

Slévárenská technologie II

FSI-PSLAk. rok: 2020/2021

Základní přehled o technologii výroby forem a jader, možnostech odlévání a dokončujících operacích při výrobě odlitků. Předmět dává možnost ucelených znalostí o jednotlivých fázích zhotovení odlitku i z pohledu dynamického rozvoje slévárenské technologie a dále poskytuje možnost porovnání s ostatními technologiemi výroby strojních součástí.
Tento kurs je zaměřen především na "nekonvenční" technologie jako výrobu odlitků vytavitelným modelem, vypařitelným modelem, vakuové formování, atd.

Výsledky učení předmětu

Získání všeobecného přehledu nekonvenčních metod výroby odlitků
pomocí trvalého a především netrvalého modelu (vytavitelného,
spalitelného)

Prerekvizity

Základní znalosti o možnostech konvenčních způsobů zhotovení odlitků a slévárenských slitinách a jejich vlastnostech.

Doporučená nebo povinná literatura

Beeley,P.-Smart,R.:"Investment casting",Cambridge,1995
Metals Handbook-V.15 Casting,ASM,1988
Beeley,P.:"Foundry Technology",Oxford,2001
THOMAS-SADOWSKI, Susan. Basic principles of gating & risering. 2nd ed. Schaumburg, Ill.: American Foundry Society, c2008. ISBN 978-0-87433-315-2. (EN)
STEFANESCU, Doru Michael. Science and engineering of casting solidification. 2nd ed. New York: Springer, 2009. ISBN 978-0-387-74609-8. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Výuka je doplněna laboratorním cvičením.

Způsob a kritéria hodnocení

Účast na přednáškách je doporučena, účast na cvičeních povinná.
Zápočet: semestrální práce písemná - povinná
Zkouška: písemná a ústní

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem kursu je seznámení s širokými možnostmi zhotovení odlitku
ať už s ohledem na zvolený typ technologie formy a jádra,
tak na způsob zaplnění dutiny formy tekutým kovem.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Docházka na výuce povinná náhrada po kozultaci s učitelem.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-SLE , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Výroba keramických forem pomocí trvalého modelu-lisováním
2. - " - - metoda Shaw
3. - ' - vytavitelného modelu (vosk.model)
4. - " - vytavitelného modelu (skořepina+lití)
5.Přesnost odlitků a perspektivy technologie vytav.modelu
6.Výroba odlitků technologií vypařitelného modelu
7.Výroba forem a jader metodami III.generace
8.Vakuové formování
9.Vysokotlaké odlévání
10.Odlévání nízkotlaké, odstředivé
11.Zvláštní způsoby výroby odlitků (thixo-,rheo-,squeeze-
casting)
12.Principy výroby odlitků s usměrněnou krystalizací
13.Optimální výběr slévárenské technologie dle materiálu,tvaru a seriovosti

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.-13. Praktická laboratorní cvičení(ukázky, výpočty, exkurze),
zaměřená na výše uvedených 13 tématických okruhů dle přednášek.

eLearning