Detail předmětu

Odborná praxe

FAST-NHA066Ak. rok: 2020/2021

Rozvoj odborných teoretických a praktických znalostí studenta.
Student bude praxi vykonávat v organizaci zabývající se výstavbou nebo provozováním pozemních staveb pod dohledem odpovědného pracovníka, tj. zaměstnance dané společnosti.
Student vykonává praxi kdykoliv v průběhu celého navazujícího magisterského stupně studia v délce 10 dnů mimo pravidelnou výuku.
Student má povinnost během odborné praxe vést záznam o průběhu odborné praxe.
Studenti si odbornou praxi zajišťují sami.

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství (PST)

Výsledky učení předmětu

Odborná praxe jako aktivní činnost studenta přímo ve stavební praxi rozšiřuje odborné znalosti získané v průběhu studia. Student získá praktické zkušenosti z realizace konkrétní stavby ve vazbě na specifika umístění výstavby, ověří si své znalosti, schopnosti a vědomosti a díky tomu získá lepší předpoklady absolventského uplatnění. Zpětná vazba mezi studentem a stavební firmou je podpořena vedením „Záznamu o průběhu odborné praxe“ , ve kterém jsou evidovány dílčí činnosti a také hodnocení studenta zodpovědným pracovníkem firmy . V závěrečném semináři student prezentuje svoji činnost na vybrané stavbě, dokladuje foto a video dokumentaci před komisí. Studentům a stavebním firmám je tímto vzájemným kontaktem otevřena možnost další spolupráce.

Prerekvizity

Znalosti ze všech absolvovaných předmětů z oblasti navrhování konstrukcí a technických zařízení budov.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Ověření a uplatnění znalostí získaných v průběhu studia,
získání praktických zkušeností z realizace stavby,
předpoklad k rychlejší adaptaci při nástupu do zaměstnání,
vytvoření podmínek pro odborný růst a postup do vyšších manažerských funkcí,
stavební firmy si ověří vědomosti a schopnosti studenta pro další možnou spolupráci.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-EVB magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Výuka v terénu

240 hod., povinná

Vyučující / Lektor