Detail předmětu

Specializovaný projekt (S-KDK)

FAST-NOB026Ak. rok: 2020/2021

Dispoziční uspořádání stavebních objektů.
Normativní podklady pro navrhování ocelových a dřevěných konstrukcí.
Sestavení výpočtového modelu.
Dokumentace ocelových konstrukcí a dřevěných konstrukcí.
Individuální konzultace ke konkrétnímu zadání.

Zajišťuje ústav

Ústav kovových a dřevěných konstrukcí (KDK)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne vypracování individuálního diplomového projektu tím, že získá podrobnější znalostí o problematice z oblasti navrhování kovových nebo dřevěných konstrukcí.

Prerekvizity

Matematika, stavební mechanika, pružnost, navrhování prvků kovových konstrukcí, navrhování prvků dřevěných konstrukcí, zatížení konstrukcí.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je získání podrobnějších znalostí o problematice z oblasti navrhování kovových a dřevěných konstrukcí a procvičit získané znalosti a dovednosti. Předmět je koncipován jako podpůrný k vypracování diplomové práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-SIS magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor