Detail předmětu

Geografické informační systémy 1

FAST-BEA020Ak. rok: 2020/2021

Geografický informační systém (GIS), historie, účel, funkce a struktura; vztah GIS a CAD, geografický (topografický) objekt, datové modely v GIS, rastr, vektor, maticová data;
digitální model terénu, zdroje dat pro GIS, webové mapové služby, mapová algebra, současné systémy GIS, perspektivy dalšího vývoje GIS.

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Prerekvizity

Matematika, výpočetní technika, kartografie.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Definice GIS, historie, vývoj, interdisciplinární vztahy.
2. Informační systémy s územní vazbou, aplikace ve státní správě (ISKN, GeoInfoStrategie).
3. Databázové systémy územně vázané. Prostorový jazyk SQL, prostorové datové struktury (indexy).
4. Topologie – pragmatický přístup, norma DIGEST.
5. Datové modely v GIS, rastr, vektor, maticová data.
6. Metadata, popis kvality dat, klasifikace chyb v GIS.
7. Digitální model terénu (základní informace).
8. Zdroje dat pro GIS v ČR a v zahraničí.
9. GIS on-line, webové mapové služby, mobilní GIS.
10. Mapová algebra, koncepce modelu, typy proměnných a funkcí.
11. Základní prostorové analýzy (funkce klasifikační, překrytí, funkce v okolí a spojovací funkce).
12. GIS v krizovém řízení, aplikace.
13. Přehled a charakteristika současných systémů GIS, perspektivy dalšího vývoje GIS.

Cíl

Porozumění informačním systémům a databázím s vazbou na územní identifikaci. Schopnost tvorby jednoduchého GIS projektu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-GK bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor