Detail předmětu

Výuka v terénu 2

FAST-BEA018Ak. rok: 2020/2021

Řešení praktických úloh z mapování a katastru nemovitostí. Tvorba map velkých měřítek. Praktické aplikace geodetických programů. Zaměření a vyhotovení geometrických plánů.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Výsledky učení předmětu

Studenti prakticky procvičí znalosti získané z cvičení a přednášek mapování a katastru nemovitosí, naučí se zmapovat polohopisně a výškopisně zadanou lokalitu, vyhotovit polohopisnou a výškopisnou mapu, v rámci katastru nemovitostí se naučí zaměřovat a vyhotovovat základní typy geometrických plánů.

Prerekvizity

Práce s totální stanicí, GNSS a dalšími geodetickými přístroji, práce s geodetickými programy, znalosti a základní dovednosti z oblasti účelového, topografického, technického a katastrálního mapování a vyhotovení geometrických plánů.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Prakticky nacvičit znalosti získané z cvičení a přednášek mapování a katastru nemovitosí, naučit se zmapovat polohopisně a výškopisně zadanou lokalitu, vyhotovit polohopisnou a výškopisnou mapu, v rámci katastru nemovitostí naučit se zaměřovat a vyhotovovat základní typy geometrických plánů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-GK bakalářský, 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Výuka v terénu

360 hod., povinná

Vyučující / Lektor