Detail předmětu

Katastr nemovitostí 2

FAST-BEA022Ak. rok: 2020/2021

Mapy zjednodušené evidence,soubor popisných informací zjednodušené evidence, identifikace parcel, tvorba geometrickch plánů s využitím zjednodušené evidence,pozemkové úpravy, katastrální mapa digitalizovaná.
Soudní znalectví a katastr.

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Výsledky učení předmětu

Studenti se seznámí se zjednodušenou evidencí. Jsou připravováni na základní úkony spojené s tvorbou geometrických plánů s využitím zjednodušené evidence. Jsou seznámeni s udržbou katastru nemovitostí.

Prerekvizity

Mapy zjednodušené evidence dřívějších pozemkových evidencí a jejich využití při budování ISKN, soubor popisných informací zjednodušené evidence během vývoje ISKN, identifikace parcel, tvorba geometrickch plánů s využitím zjednodušené evidence od roku 1993 do současnosti, pozemkové úpravy, katastrální mapa digitalizovaná a její kombinace s ostatními formami katastrální mapy Soudní znalectví a katastr.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Tvorba geometrických plánů a jejich druhy
2. Tvorba geometrických plánů a identifikace na vlastnické vztahy a druhy pozemků
3. Vstup na pozemky
4. Pozemkové úpravy - spolupráce s SPÚ a zjišťování hranic
5. Pozemkové úpravy- GP na obvod pozemkových úprav a zavádění výsledků do ISKN
6. Katastrální mapa digitalizovaná a další druhy katastrálních map
7. Zápisy vlastnických práv do ISKN
8. Zápisy změn záznamem a poznámkou do ISKN
9. Opravy a změny obsahu katastru nemovistí
10. Soudní znalectví a katastr. Organizace zeměměřické služby
11. Platná legislativa související s katastrem nemovitostí
12. Činnost při vedení katastru nemovitostí
13. Záměry vlastníků nemovitostí a jejich realizace při spolupráci s geodetickými firmami a katastrálními úřady

Cíl

Student se seznámí se zjednodušenou evidencí. Je připravován na základní úkony spojené s tvorbou jednoduchých geometrických plánů s využitím zjednodušené evidence. Je seznámen s činností vedení katastru nemovitostí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-GK bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor