Detail předmětu

Poruchy a rekonstrukce

FAST-BHB013Ak. rok: 2020/2021

Jedná se zejména o zaměřování stávajícího stavu objektů, provádění stavebně – technického i historického průzkumu, identifikaci poruch podle vnějších příznaků a základní metody jejich odstraňování. Předmět se zabývá vytvořením výkresové dokumentace nově zrekonstruovaných budov. Studenti se seznámí s vývojem stavebnictví zákony v Čechách a na Moravě a o budování stavebních systémů a zásady na norem a konstrukčních předpisů.

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství (PST)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu, jímž je získání teoretických i praktických zkušeností se zaměřováním stávajícího stavu objektu, prováděním jednoduchých stavebně technických průzkumů, identifikací jednotlivých poruch dle vnějších příznaků, projektovým návrhem řešení sanace základních vad a poruch staveb včetně zásad zakreslování.

Prerekvizity

Rozdělení, zakreslování a navrhování konstrukcí pozemních staveb, základní znalosti ze stavební mechaniky, z navrhování betonových a zděných konstrukcí, ocelových a dřevěných konstrukcí, technického zařízení budov a technologie staveb.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do předmětu, základní pojmy, životnost staveb.
2. Zaměřování stávajícího stavu staveb.
3. Základní průzkumy staveb – stavebně technický, stavebně-historický, architektonicko-urbanistický.
4. Vývoj stavebního práva v Čechách a na Moravě, projekční zásady pro návrh a zakreslování rekonstrukcí, modernizací a přestaveb.
5. Trhliny na stavebních objektech – charakteristika trhlin, jejich příčiny a základní způsoby sanace.
6. Poruchy svislých nosných nenosných konstrukcí a jejich sanace.
7. Bourání otvorů do svislých konstrukcí, podchycování, vzepření a rozepření při přestavbách.
8. Poruchy vodorovných nosných konstrukcí a základní způsoby jejich sanace. Poruchy konstrukcí kleneb a podlah.
9. Poruchy konstrukcí schodišť a možnosti sanace. Poruchy základových konstrukcí – základní příčiny, sanace.
10. Poruchy sklonitých střech – základní příčiny, poruchy, sanace, budování podkroví.
11. Závěrečné shrnutí.

Cíl

Teoretické i praktické zkušenosti se zaměřováním stávajícího stavu objektu, prováděním jednoduchých stavebně technických průzkumů, identifikací jednotlivých poruch dle vnějších příznaků, projektovým návrhem řešení sanace základních vad a poruch staveb včetně zásad zakreslování.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPA-SI bakalářský, 4. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný
  • Program BKC-SI bakalářský, 4. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

  • Program BPC-SI bakalářský

    specializace S , 4. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor