Detail předmětu

Výuka v terénu z geodézie

FAST-BEA002Ak. rok: 2020/2021

Shromáždění dostupných geodetických podkladů (map, informací o vlastnických vztazích, dat z geografických informačních systémů atd.) pro zadanou reálnou lokalitu jako příprava projektování stavby. Zohlednění geodetických podkladů při projekční činnosti. Základní měřické postupy získání dat. Zpracování naměřených dat, vytvoření finální dokumentace.

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Výsledky učení předmětu

Student prakticky zvládne základní úlohy geodézie a mapování.

Prerekvizity

Základy geodézie

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Cíl

Praktické cvičení v terény z geodézie a mapování

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-MI bakalářský, 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný
  • Program BPA-SI bakalářský, 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný
  • Program BKC-SI bakalářský, 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

  • Program BPC-SI bakalářský

    specializace VS , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Výuka v terénu

120 hod., povinná

Vyučující / Lektor