Detail předmětu

Zkušebnictví a technologie

FAST-BIA002Ak. rok: 2020/2021

Odborná náplň předmětu je členěna do dvou odborných oblastí:
1) Zkušebnictví ve stavebnictví a
2) technologie výroby betonu a keramiky.
Ad 1)
Požadavky na stavební materiály dle směrnice EU o stavebních výrobcích a systém zkoušek materiálů, dílců a konstrukcí.
Rozdělení zkoušek na průkazní a kontrolní, destruktivní a nedestruktivní.
Regresní vztahy a statistické hodnocení výsledků.
Základy nedestruktivních zkušebních metod a jejich aplikace v laboratořích (elektroakustické, magnetické a tvrdoměrné nedestruktivní metody).
Radiometrické metody zjišťování polohy výztuže, objemové hmotnosti a vlhkosti sypkých materiálů a radonu v objektech.
Ad 2)
Technologie výroby betonu. Druhy a složky betonu.
Zpracování čerstvého betonu, tvrdnutí betonu a jeho ošetřování.
Základní poznatky o výrobě a používání keramických výrobků.

Zajišťuje ústav

Ústav stavebního zkušebnictví (SZK)

Výsledky učení předmětu

Po absolvování bude student schopen určit možnosti jednotlivých zkušebních metod při průzkumu stavebních konstrukcí a bude mít schopnost praktického provádění jednotlivých zkušebních metod.
Bude znát zásady při návrhu a výrobě čerstvého betonu, druhy betonu a jeho zkoušení, vlastnosti a možnosti použití keramických výrobků.

Prerekvizity

Planimetrie, stereometrie, goniometrické funkce, jednotky fyzikálních veličin a jejich převody, fundamentální fyzikální zákony, mechanika těles

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Osnovy výuky

1. Rozdělení a druhy betonů. Složky betonu. Složení betonu, výpočtové metody.
2. Reologie čerstvého betonu. Zpracování čerstvého betonu, systémové bednění a formy. Zhutňování čerstvého betonu.
3. Tvrdnutí betonu, urychlené tvrdnutí betonu, betonování v zimě, ošetřování betonu.
4. Mechanické vlastnosti betonu, deformační vlastnosti, vodotěsnost, permeabilita. Trvanlivost betonu.
5. Obecné a teoretické základy výroby keramiky.
6. Úvod – přehled zkušebních metod.
7. Měření vybraných vlastností stavebních materiálů.
8. Tenzometrie.
9. Elektroakustické metody.
10. Dynamické a statické moduly pružnosti betonu.
11. Zatěžovací zkoušky.
12. Radon.
13. Radiometrie ve stavebnictví.

Cíl

Seznámení se s fyzikálními principy metod destruktivního a nedestruktivního zkušebnictví, určení možností jednotlivých zkušebních metod při průzkumu stavebních konstrukcí, schopnost praktického provádění jednotlivých zkušebních metod.
Zásady při návrhu a výrobě čerstvého betonu, druhy betonu a jeho zkoušení, vlastnosti a možnosti použití keramických výrobků.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPA-SI bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný
  • Program BKC-SI bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program BPC-SI bakalářský

    specializace VS , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor