Detail předmětu

Ekonomie

FAST-BVA001Ak. rok: 2020/2021

Úvod do ekonomické teorie. Základní ekonomické pojmy a vztahy. Nabídka a poptávka, formování trhu. Finanční trhy, trh peněz, trh kapitálu, mezinárodní trh peněz. Makroekonomická teorie, makroekonomické výstupy, makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly. Hospodářská politika státu, její cíle a nástroje. Trh výrobků a služeb, teorie chování spotřebitele, teorie podniku. Trh výrobních faktorů.

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Nabízen zahradničním studentům

Všech fakult

Výsledky učení předmětu

Znalost základních pojmů a kategorií z mikroekonomie, makroekonomie a světové ekonomiky.

Prerekvizity

Znalosti ze základů společenských věd v rozsahu středoškolských znalostí.

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Osnovy výuky

1. Ekonomie, charakteristika tržní ekonomiky.
2. Základní elementy trhu.
3. Makroekonomická teorie, makroekonomické výstupy, hrubý domácí produkt.
4. Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly.
5. Inflace.
6. Finanční trhy, trh peněz.
7. Finanční trhy, trh kapitálu.
8. Finanční trhy, mezinárodní trh peněz.
9. Hospodářská politika, její cíle a nástroje.
10. Mezinárodní obchod, vnější obchodní a měnová politika.
11. Trh výrobků a služeb, teorie chování spotřebitele.
12. Trh výrobků a služeb, teorie firmy.
13. Trh výrobních faktorů.

Cíl

Získání základních pojmů a kategorií z mikroekonomie, makroekonomie a světové ekonomiky. Student získá rovněž znalosti z fungování ekonomického systému, jeho nástrojů, institucí a zákonitostí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPA-SI bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný
  • Program BPC-MI bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný
  • Program BKC-SI bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

  • Program BPC-SI bakalářský

    specializace VS , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor