Detail předmětu

Počítačové modelování 1

FAST-NTA039Ak. rok: 2020/2021

Harmonogram:

1. Modelování a simulace časově ustáleného vedení tepla – výkon a povrchové teploty tepelně aktivovaných konstrukcí.
2. Numerické modelování časově neustáleného vedení tepla – náhřev a chladnutí stěny.
3. Simulace časově neustáleného vedení tepla – náhřev a chladnutí tepelně aktivovaných konstrukcí.
4. Modelování energetické náročnosti budovy I. Okrajové podmínky simulací. Klimatická data, profil užívání, regulace.
5. Modelování energetické náročnosti budovy II – podrobný model tepelné zátěže budovy.
6. Modelování energetické náročnosti soustav TZB I – systémy vytápění, větrání a chlazení.
7. Modelování energetické náročnosti soustav TZB II – dynamické chování otopných a chladicích těles.

Zajišťuje ústav

Ústav technických zařízení budov (TZB)

Prerekvizity

Znalost fyzikálních zákonů z oblasti přenosu tepla a látky a termomechaniky. Základní znalosti numerických metod. Znalost systémů vytápění, větrání a chlazení budov. Znalost teorie vnitřního prostředí budov.

Jazyk výuky

čeština

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-EVB magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor