Detail předmětu

Specialized project

FAST-NHA067Ak. rok: 2020/2021

Předmět seznámí studenty s aktuální anglickou odbornou terminologií v těchto oblastech:
- BIM
- udržitelná výstavba
- chytré budovy, města a regiony
- facility management

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství (PST)

Prerekvizity

Znalost anglického jazyka alespoň na úrovni B1 (podle Společného evropského referenčního rámce). Orientace v české odborné terminologii v oblastech udržitelného a chytrého stavebnictví, facility managementu a BIM.

Jazyk výuky

čeština

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-EVB magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor