Detail předmětu

Energetický audit budov

FAST-NTA036Ak. rok: 2020/2021

Předmět se věnuje pokročilým metodám energetického hodnocení budov za pomocí energetického auditu a energetického posudku. Metodika energetického auditu a energetického posudku zde bude vyučována v kontextu domácí a zahraniční praxe. Důraz bude kladen na matematicko-fyzikální výpočtový model a zároveň soulad se stávajícími právními předpisy.

Zajišťuje ústav

Ústav technických zařízení budov (TZB)

Prerekvizity

Energetické hodnocení budov, vytápění, vzduchotechnika, stavební fyzika, základy zdravotechniky, chlazení a elektroinstalace.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Platné právní předpisy v ČR pro energetický audit a energetický posudek.
2. Uplatnění energetického auditu a energetického posudku ve stavebnictví.
3. Metodika tvorby energetického posudku, typologie posudků.
4. Zvláštní případy aplikace energetického auditu.
5. Metody hodnocení obálky budovy v energetickém auditu.
6. Metody hodnocení systémů a soustav TZB v energetickém auditu.
7. Návrh opatření ke zvýšení účinnosti užití energie v energetickém auditu.
8. Sestavení vhodných variant úsporných opatření.
9. Ekonomické výpočty v energetickém auditu pro výchozí a návrhový stav.
10. Vyhodnocení produkce emisí v energetickém auditu, ekologické vyhodnocení.
11. Koncepce tvorby energetického managementu a základy facility managementu.
12. Energetický audit v zahraničí, stručný popis metod Breeam a Leed.
13. Softwarové aplikace pro tvorbu energetického auditu a posudku.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-EVB magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor