Detail předmětu

Geodézie a kartografie

FAST-BEA027Ak. rok: 2020/2021

Význam geodézie ve stavebnictví. Souřadnicové systémy, referenční rámce a výškové systémy v ČR a EU. Úhlová, délková, výšková měření, geodetické výpočty. Globální navigační satelitní systémy (GNSS). Metody sběru prostorových dat – geodetické, GNSS, pozemní a letecké laserové skenování, mobilní mapovací systémy. Geodetické práce při přípravě projektu. Vytyčování staveb, kontrolní měření, určování posunů a deformací. Pasportizace staveb. Katastr nemovitostí, získávání informací z KN. Kartografie, státní mapové dílo, geografické informační systémy (GIS), informační model budovy (BIM).

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Prerekvizity

Základy matematiky, trigonometrické funkce.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úloha geodézie ve stavebnictví. Historie. Tvar a rozměry Země, referenční plochy. Jednotky.
2. Geodetické polohové základy. Úhlová a délková měření. Souřadnicové systémy a referenční rámce. Základní souřadnicové výpočty.
3. Geodetické výškové základy. Metody měření výšek. Digitální model terénu.
4. Globální navigační satelitní systémy (GNSS), využití v geodézii, řízení stavebních strojů.
5. Metody sběru prostorových dat – polární metoda, ortogonální metody, GNSS-RTK.
6. Fotogrammetrie a dálkový průzkum Země.
7. Pozemní a letecké laserové skenování, mobilní mapovací systémy.
8. Geodetické práce při přípravě projektu. Vytyčovací práce. Kontrolní měření. Pasportizace staveb.
9. Určování posunů a deformací stavebních objektů.
10. Geodézie v dopravním stavitelství, při stavbě tunelů a mostů. Speciální práce v průmyslu. Určování ploch a kubatur.
11. Katastr nemovitostí. Realizace změny v KN, geometrický plán, vytýčení hranice pozemku. Nahlížení do katastru nemovitostí. ČÚZK.
12. Základy kartografie. Mapová díla v České republice.
13. Geografické informační systémy, informační model budovy. Příklady řešení konkrétních geodetických úloh.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-EVB bakalářský, 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor