Detail předmětu

Teoretické základy speciálních stavebních hmot

FAST-CJ059Ak. rok: 2020/2021

Voda a její působení na stavební materiály, fázové rozhraní, povrchové napětí, povrchová adsorpce a desorpce, sorpční izotermy, disperzní systémy, asociativní koloidy, reologické vlastnosti disperzních systémů, povrchově aktivní látky a jejich působení ve stavebních materiálech, metakaolin, popílek, struska, vodní sklo, alkalicky aktivovaná struska, geopolymery.

Zajišťuje ústav

Ústav technologie stavebních hmot a dílců (THD)

Prerekvizity

Základy obecné a anorganické chemie, chemické složení stavebních materiálů, chemické názvosloví, chemie a technologie maltovin.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Voda – vlastnosti a její projevy ve stavebních materiálech
2. Fázová rozhraní, povrchové napětí, adsorpce
3. Heterogenní disperze – stabilita, reologické vlastnosti
4. Povrchově aktivní látky – plastifikátory, pěnotvorná činidla, odpěňovače, provzdušňující přísady, protismršťovací přísady
5. Alkalicky aktivované aluminosilikáty – suroviny pro přípravu
6. Alkalické aktivátory – vodní sklo, vlastnosti
7. Struska – fyzikálně chemické vlastnosti a mineralogické složení
8. Alkalicky aktivovaná struska
9. Geopolymery
10. Struskosíranový a struskovápenatý cement

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor M , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor M , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor M , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor