Detail předmětu

Úpravy toků a jezy

FAST-BR006Ak. rok: 2020/2021

Úpravy toků a jezy navazují svým obsahem na předmět Vodohospodářské stavby se zaměřením především na problematiku úprav vodních toků, navrhování jezových konstrukcí a vodních cest. V úpravách toků je kladen důraz na posouzení stávajícího stavu říčního koryta z hlediska technického i ekobiologického a zpracování návrhu požadovaných úprav(hydrotechnické výpočty a základní výkresová dokumentace). Z problematiky navrhování jezových konstrukcí je zdůrazněn význam pevných jezů a jejich návrh. Informace o typech a návrhu jezů s pohyblivou hradící konstrukcí.

Zajišťuje ústav

Ústav vodních staveb (VST-VST)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne navrhnout úpravu vodního toku a návrh jezu. Student získá přehled o typech a návrhu jezů s pohyblivou hradící konstrukcí.

Prerekvizity

Hydraulika, hydrologie, vodohospodářské stavby.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Vodní toky a říční stavby v ČR, SVP, úvod o korytě, prvky vývoje říčního koryta
Koncepční řešení úpravy toku, účel jeho úpravy, pojem ekobiologická úprava, revitalizace
Návrh úpravy toku,podélný sklon dna, návrh a posouzení příčného profilu
Posouzení stability koryta - stabilita dna koryta, svahů, její stanovení v přímé a v oblouku
Opevňovací stavby v říčním korytě - opevnění dna, paty svahu, objekty na toku - spádové stupně, balvanité skluzy.
Vegetační doprovod vodních toků - břehové a doprovodné porosty, prostorová a druhová skladba porostů
Účel a charakter jezových staveb - základní pojmy, rozdělení, půdorysné uspořádání, návrhový průtok
Pevný jez - konstrukce pevného jezu, typy pevných jezů, jezové těleso, jezové pilíře, křídla nábřežních pilířů
Vývařiště - návrh prohloubeného vývaru, rozražeče a usměrňovače vodního proudu, opevnění dna a břehů za jezem
Bezpečnost a stabilita jezové konstrukce - síly působící na jezovou konstrukci, posouzení stability
Pohyblivé jezy - typy pohyblivých jezů, hydrostatické jezy a vakový jez, provizorní hrazení jezů
Evropské vodní cesty - význam, průplav Dunaj-Odra-Labe, plavební prostředky, trasa, podélný a příčný profil

Cíl

Získání základních informací z oblasti navrhování jezů a úprav vodních toků

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

  obor V , 3. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

 • Program B-P-C-MI (N) bakalářský

  obor MI , 3. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

 • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

  obor V , 3. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

 • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

  obor V , 3. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor