Detail předmětu

Hydroinformatika 1 (V)

FAST-BR056Ak. rok: 2020/2021

1. Teoretické a praktické základy pro využívání moderních informačních a komunikačních technologií při modelování, řízení a rozhodování v oboru vodního hospodářství.
2. Zajišťování a zpracování vstupních podkladů.
3. Využití simulačních modelů ve vodním hospodářství (srážkoodtokové modely, simulace proudění vody v potrubích a otevřených korytech, modelování proudění podzemní vody, simulace pohybu splavenin, transport látek).
4. Zpracování a vyhodnocení výsledků modelování (využití GIS, CAD apod.).
5. Základy projektování liniových vodohospodářských staveb v CAD.
6. Zásady zpracování vodohospodářské projektové dokumentace v CAD.

Zajišťuje ústav

Ústav vodních staveb (VST-VST)

Výsledky učení předmětu

Praktické dovednosti tvorby a výstupu 2D výkresů v prostředí AutoCAD

Prerekvizity

Informatika, Vodohospodářské stavby, Geodézie, Matematika, Fyzika

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Samostatná tvorba rovinné výkresové dokumentace.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

    obor VS , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor VS , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor VS , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor