Detail předmětu

Podnikový management

FAST-DV75Ak. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen zejména na následující oblasti: Poznání podstaty, cílů, strukturalizace a způsobů aplikace managementu na úrovni podniku. Požadavky kladené na manažera, jeho očekávané vlastnosti a role. Seznámení s vývojem, uvedení jednotlivých škol s akcentem na Systém řízení u firmy Baťa. Strukturalizace managementu dle funkcí a prvků. Podrobný výklad jednotlivých prvků. Plánování, organizování. Typologie organizačních struktur. Aplikovatelné podnikatelské subjekty.

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Prerekvizity

Student musí mít znalosti ekonomiky a organizace podniku

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.Úvod k managementu
2.Vlastnosti podnikatele
3.Management,cíle,funkce,prvky
4.Strategie,plánování
5.Organizování: Pravomoc,odpovědnost,rozpětí
6.Organizování: Podnikatelské subjekty .Veřejná obchodní společnost. Komanditní společnost
7.Organizování: Podnikatelské subjekty. Společnost s ručením omezeným
8.Organizování: Podnikatelské subjekty. Akciová společnost
9.Organizování: Organizační struktura - organizování
10.Organizování :Organizační struktura
11.Stimulace,motivace
12.Kontrola
13.Rozhodovací proces

Cíl

Seznámit posluchače se základy managementu, základními pojmy, obsahem, strukturalizací a praktickým uplatňováním. Doporučit potřebné přístupy k řešení úloh managementu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program D-K-C-SI (N) doktorský

    obor MGS , 1. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná