Detail předmětu

Aplikovaná optika a elektronika

FAST-GE02Ak. rok: 2020/2021

Vývoj názorů na podstatu světla, světlo jako elektromagnetické záření, základy geometrické optiky, základy vlnové optiky, ideální optické zobrazení, Gaussova zobrazovací rovnice, základy maticového počtu pro řešení úloh geometrické optiky, reálné zobrazení, clony, hloubka ostrosti pole, vady zobrazovacích soustav, optické sklo, optické záření a fotometrie, jednoduché prvky zobrazovacích soustav - rovinné odrazné a lámavé plochy, planparalelní deska, optický klín, hranoly, sférické a asférické odrazné a lámavé plochy, čočky - oko, vizuální optické přístroje, mikroskop, dalekohled, zrcadlové teleskopy, projekční přístroje, rozlišovací schopnost optických přístrojů, základní optické části geodetických přístrojů, základy vláknové optiky, lasery.

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Výsledky učení předmětu

Studenti získají základy geometrické a vlnové optiky, informaci o částech optických přístrojů a optice v geodézii a fotogrammetrii.

Prerekvizity

maticové výpočty

Doporučená nebo povinná literatura

Schröder, G.: Technická optika. SNTL Praha, 1972. (CS)
Banerjee, P. P., Ting-Chung Poon: Principles of applied optics, Homewood.. Aksen Associates Incorp.Irwin, 1991. (EN)
Born, M., Wolf, E: Principles of Optics. Cambridge Univ. Press, Cambridge, 1998. (EN)
Štrba, A.: Všeobecná fyzika 3 - Optika. Alfa-SNTL Bratislava, 1979. (CS)
Švec, M.: Aplikovaná optika. AN CERM Brno, 1995. (CS)
Švec, M.: Příklady z aplikované optiky. AN CERM Brno, 1996. (CS)

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Vývoj názorů na podstatu světla, světlo jako elektromagnetické záření
2. Základy geometrické optiky,základy vlnové optiky
3. Ideální optické zobrazení, Gaussova zobrazovací rovnice
4. Základy maticového počtu pro řešení úloh geometrické optiky
5. Transformační matice optického zobrazení
6. Reálné zobrazení, clony, hloubka ostrosti pole
7. Vady zobrazovacích soustav, optické sklo, optické záření a fotometrie
8. Jednoduché prvky zobrazovacích soustav
9. Vizuální optické přístroje, mikroskop, dalekohled, zrcadlové teleskopy
10. Projekční přístroje
11. Rozlišovací schopnost optických přístrojů
12. Základní optické části geodetických přístrojů
13. Základy vláknové optiky, lasery, elektronika v geodézii

Cíl

Základy geometrické a vlnové optiky,
Části optických přístrojů, optika v geodézii a fotogrammetrii, lasery.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-K-C-GK bakalářský

    obor GI , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

  • Program B-P-C-GK bakalářský

    obor GI , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor