Detail předmětu

Inovace v podniku

FP-ipPAk. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen zejména na pojetí inovačního procesu a místo inovací v podnikatelské strategii.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti budou znát moderní postupy potřebné pro přípravu a realizaci inovačního procesu v daném podniku.

Prerekvizity

Základy organizace a manažerských funkcí podniku,

Doporučená nebo povinná literatura

BARTES, F. Inovace v podniku. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2008. 125 s. ISBN: 978-80-214-3634-3. (CS)
DRUCKER, P.F. Inovace a podnikavost. Praha: Management Press, 1992. ISBN 80 – 85603 – 29 – 2. (CS)
VLČEK,R. Hodnota pro zákazníka. Praha: Management Press, 2002. ISBN 80 – 7261 – 068 – 6. (CS)
VALENTA,F. Inovace v manažerské praxi. Praha: Velryba, 2001. (CS)
PITRA, Z. Příprava a provádění organizačních změn. Praha: Grada, 1998. ISBN 80 – 7169 – 623 – 4. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení.
Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách nebo zadané k samostatnému nastudování za aktivní účasti studentů.

Způsob a kritéria hodnocení

Zakončení předmětu:
Zápočet: vypracování semestrální práce.
Zkouška: písemná forma. Student obdrží dvě otázky, na jejichž odpovědi má vymezený časový prostor. Zkouška je klasifikována dle stupnice ECTS. V případě rozhodnutí o distanční formě platí bod 3.

Zakončení předmětu pro studenty s individuálním studiem:
Zápočet: vypracování semestrální práce, která bude zaslána přednášejícímu.
Zkouška: písemná forma. Student obdrží dvě otázky, na jejichž odpovědi má vymezený časový prostor. Zkouška je klasifikována dle stupnice ECTS. V případě rozhodnutí o distanční formě platí bod 3.

Zakončení předmětu v distanční formě:
Zápočet: vypracování semestrální práce.
Zkouška: test prostřednictvím e-learningu. Zkouška je klasifikována dle stupnice ECTS.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Základní tématická náplň přednášek je následující
- Zdroje inovačních příležitostí,
- Principy realizace inovací,
- Tvorba inovačního ducha firmy,
- Zásady tvorby a řízení nového projektu,
- Inovační podnikatelské strategie
- Kondratěvův cyklus a související teorie,
- Strategie VTR v současnosti,
- Hodnotový management.

Cíl

Hlavním cílem předmětu je, aby si studenti osvojili teoretické základy a metodické postupy potřebné pro přípravu a realizaci inovačního procesu s důrazem na vytvoření vhodných inovačních podmínek a použití nejvhodnějších inovačních strategií.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výsledků samostatné práce na zadaných úkolech. V případě omluvené neúčasti na cvičení může učitel v odůvodněných případech stanovit náhradní podmínku, zpravidla vypracování dílčího písemného úkolu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR magisterský navazující

    obor MGR-PFO , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
    obor MGR-ŘEP , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

  • Program MGR-SRP magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor