Detail předmětu

Informační gramotnost

FP-IGZAk. rok: 2020/2021

Kurz pro studenty Fakulty podnikatelské, poskytující základní informace pro rozvoj jejich informační gramotnosti. Předmět je koncipován jako devítitýdenní e-learningový kurz.

Výuka je zaměřena především na praktické využívání informačních zdrojů, institucí a služeb jimi poskytovanými. Účelem je naučit studenta pracovat s dostupnými elektronickými informačními zdroji s možností jejich praktického využití při studiu či odborné práci.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Po absolvování studia by studenti měli umět:
• vyhledat a vybrat potřebné relevantní zdroje informací
• znát a používat své oborové informační zdroje v klasické i elektronické podobě
• umět efektivně používat různorodé vyhledávací nástroje
• využívat pro studium a praxi informační služby knihoven
• pracovat s odborným textem
• orientovat se v prostředí knihoven VUT
• rozumět etickým a právním otázkám ze světa informací a informačních technologií

Prerekvizity

Není třeba mít speciální ani odborné znalosti, stačí pouze uživatelská znalost práce s počítačem.

Doporučená nebo povinná literatura

Texty ze studijních opor předmětu (dostupné v Moodle).

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou e-learningového cvičení, které je zaměřeno na praktické zvládnutí látky.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou ukončení kurzu je absolvování všech průběžných úkolů a zisk minimálně 60 bodů. Celkem je možno za jednotlivé úkoly splněné ve stanovených termínech získat 100 bodů. Studentům je nabídnuta možnost úkoly odevzdat i po termínu, nicméně s nižším bodovým hodnocením.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

• Definování informační potřeby
• Kreativní techniky
• Vyhledávání informací
• Hodnocení zdrojů
• Organizace informací
• Zpracování informací
• Autorské právo a citace
• Creative commons
• Prezentace informací

Cíl

Tento kurz je zaměřen především na praktické využívání informačních zdrojů, institucí a služeb jimi poskytovanými se zaměřením na konkrétní fakultu.Účelem je naučit studenta pracovat mimo jiné s dostupnými elektronickými informačními zdroji s možností jejich praktického využití při studiu či odborné práci.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Tento kurz je veden e-learningovou formou, fakultní tutoři kontrolují, zda studenti absolvovali všechny jeho části a kvalitu zpracovaných či odevzdaných úkolů.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK bakalářský

    obor BAK-EP , 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

  • Program BAK-KS bakalářský

    obor BAK-EP-KS , 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

  • Program BAK-EP bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení s počítačovou podporou

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning