Detail předmětu

Final Thesis Seminar 2

FP-BFT2EAk. rok: 2020/2021

Předmět navazuje na zpracování první části bakalářské práce. Studenti zpracovávají návrhovou část své bakalářské práce pod vedením vedoucích bakalářských prací.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Výstupem předmětu je získání kompetencí ke zpracování druhé části bakalářské práce.

Prerekvizity

Student vychází ze znalostí a dovedností získaných v předmětu Metodika tvorby závěrečných prací a z předmětu Bakalářský seminář 1.

Doporučená nebo povinná literatura

KORÁB, V. (2017) Final thesis seminar. Course booklet. BMF, BUT Brno. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

V předmětu je využívána metoda pravidelných konzultací s vedoucím bakalářské práce.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení studia provádí vedoucí bakalářské práce na základě výsledků zpracování druhé části bakalářské práce.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Předmět není vystavěn na pravidelné výuce.

Cíl

Cílem předmětu je podat dostatek znalostí a dovedností pro dokončení druhé části bakalářské práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrolu postupu zpracování druhé části bakalářské práce provádí vedoucí bakalářské práce na pravidelných konzultacích se studentem.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-E bakalářský

    obor BAK-ESBD , 3. ročník, letní semestr, 11 kreditů, povinný

  • Program BAK-ESBD bakalářský, 3. ročník, letní semestr, 11 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

30 hod., povinná

Vyučující / Lektor