Detail předmětu

Diplomní seminář

FP-OdisPAk. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen na vypracování závěrečné bakalářské práce.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Výstupem studia je zpracovaná bakalářská práce.

Prerekvizity

Předdiplomní seminář, Praxe 2, Metodika tvorby závěrečných prací

Doporučená nebo povinná literatura

Literatura dle doporučení vedoucího práce

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Vyučování probíhá formou individuálních konzultací s vedoucím závěrečné práce.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení odpovídá kvalitě bakalářské práce dle jednotlivých kritériíí obsažených v posudku bakalářské práce.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Předmět je zaměřen na vypracování závěrečné práce dle vymezených cílů, obsahu, metod a postupu řešení závěrečné práce. Výuka probíhá formou konzultací s vedoucím závěrečné práce ve vyhrazených hodinách.
Studenti jsou schopni analyzovat a systematicky shromažďovat data a informace potřebné k řešení problémů a na základě těchto analýz navrhovat ucelená řešení použitelná v praxi nebo využitelná v navazující tvůrčí činnosti např. v rámci doktorských studií. Cílem předmětu je vést studenty k aplikaci osvojených poznatků a nejnovějších teoretických trendů v rámci řešení závěrečných prací.

Cíl

Cílem předmětu je rozšířit znalosti a dovednosti studenta v tvorbě závěrečné práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka je řešena individuální konzultací.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-MEO magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, 15 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor