Detail předmětu

Angličtina 1: mírně pokročilí 1

FIT-BAN1Ak. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen na základní gramatiku: časy, věty časové a podmínkové, infinitiv, členy, nepřímou řeč, atd. Rozvíjí se slovní zásoba a výrazové prostředky pro běžnou komunikaci v každodenních situacích, psaní dopisů, interview, životopis, vyplňování formulářů. Při práci s technickými texty se studenti seznámí se základní odbornou terminologií.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti si osvojí gramatiku a slovní zásobu a výrazové prostředky pro běžnou komunikaci a písemný projev, a seznámí se se základní odbornou terminologií.

Prerekvizity

Úspěšné absolvování angličtiny pro začátečníky, například na střední škole nebo na UJAZ/FEKT VUT, nebo získání "10/11 - 20" bodů ve vstupním testu.

Literatura

Murphy, R.: Essential Grammar in Use. With answers. Cambridge University Press, 2006.
Murphy, R.: Essential grammar in Use. With answers. Cambridge University Press, 2006.
Juránková, V., Sládková, E.: 222 cvičení z anglické mluvnice. S klíčem. MC nakladatelství Brno, CZ, 1993.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují jazyková cvičení a domácí přípravu. Studenti musejí aktivně participovat na hodinách Výuka probíhá každý týden formou povinných jazykových cvičení a domací přípravy.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočtový test: 24 - 40 bodů.
Zkouška:
 • poslech s porozuměním: 15 - 30 bodů,
 • čtení s porozuměním: 15 - 30 bodů.

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Cíl

Cílem úvodního předmětu pro mírně pokročilé studenty je rozšiřování slovní zásoby a znalosti gramatiky a rozvíjení čtyř základních jazykových dovedností: čtení, psaní, mluvení a poslechu. Studenti se seznámí se základní odbornou terminologií.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

75% účast ve výuce, plnění zadání.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BIT bakalářský, 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

 • Program IT-BC-3 bakalářský

  obor BIT , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení odborného základu

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Unit 1: Opakování slovesných časů, tvoření otázek, specifika slovních druhů, předávání osobních údajů.
 2. Unit 2: Přítomný čas prostý a průběhový, specifika. Skupiny sloves. Navazování kontaktů.
 3. Unit 2: dokončení: pevná slovní spojení, umění konverzace. Popis a charakteristika firmy.
  Unit 3: Minulý čas: vysvětlení a základní procvičení.
 4. Unit 3: dokončení: prostý minulý versus průběhový minulý čas, slovotvorba, předložkové výrazy času, tvoření záporných významů pomocí předpon. Způsoby trávení volného času.
 5. Unit 4: Vyjadřování budoucnosti, procvičování. Ubytování se v hotelu.
 6. Unit 4: Dokončení: slova a symboly. Písemná komunikace, různé druhy. Pobyt v hotelu.
 7. Opakování lekcí 1-6. Půlsemestrální test.
 8. Unit 5: Nepočitatelná a počitatelná podstatná jména, vyjadřování množství, procvičování. Stravování.
 9. Unit 5: Dokončení: Pevná slovní spojení. Životní styl: srovnání velkoměsta a venkova. V restauraci.
 10. Unit 6: Stupňování přídavných jmen, synonyma a antonyma, procvičení. Cestování.
 11. Unit 6: Pokračování: Pevná slovní spojení z oblasti cestování. Změny ve společenském životě.
 12. Unit 6: Dokončení: sjednávání schůzek. Závěrečné shrnutí a opakování.
 13. Semestrální test.