Detail předmětu

Citování ve vědecké praxi

FEKT-DKC-CVPAk. rok: 2020/2021

Kurz studenty seznamuje s problematikou citování (tvorba citací, plagiátorství, citační analýzy apod.) a autorskoprávními aspekty vědeckého publikování. Kromě této problematiky je pozornost věnována také kreativním technikám učení, vyhledávání odborných informací, hodnocení informací na internetu a prezentaci informací. Výuka je zaměřena na praktické využívání odborných zdrojů, které univerzita předplácí.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Studenti budou znát zásady etického užití informací. Budou umět tvořit citace různých druhů dokumentů a využívat k jejich tvorbě citační manažery. Budou znát autorskoprávní aspekty publikační činnosti a problematiku otevřeného přístupu. Budou umět vyhledávat v elektronických informačních zdrojích dostupných na VUT. Dokáží kriticky hodnotit informace nalezené na internetu.

Doporučená nebo povinná literatura

Krčál M., Teplíková Z.: Naučte (se) citovat. Blansko: Citace.com, 2014. ISBN 978-80-260-6074-1. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek a seminářů, součástí je e-learningová podpora v systému Moodle

Způsob a kritéria hodnocení

Pro úspěšné absolvování předmětu je nutná účast na 5 ze 7 přednáškách a plnění zadaných úkolů v jednotlivých kapitolách z 50%.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Citování a plagiátorství
2.-3. Citace a citační manažery
4.-5. Autorskoprávní aspekty
6.-7. Open Access a predátorští nakladatelé
8. Citační databáze a analýzy
9.-10. Zdroje odborných informací
11. Kritické myšlení
12.-13. Prezentace informací

Cíl

Cílem předmětu je studenty seznámit s autorskoprávními požadavky na jejich práci a správnému citování zdrojů v takové míře, aby byli schopni tyto znalosti předat dále vlastním studentům.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DKC-EKT doktorský, libovolný ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  • Program DKC-IBE doktorský, libovolný ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  • Program DKC-KAM doktorský, libovolný ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  • Program DKC-MET doktorský, libovolný ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  • Program DKC-SEE doktorský, libovolný ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  • Program DKC-TLI doktorský, libovolný ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  • Program DKC-TEE doktorský, libovolný ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning