Detail předmětu

Elektrotechnické materiály a výrobní procesy II

FEKT-BKC-EMV2Ak. rok: 2020/2021

Povrchové úpravy, ochranné vrstvy, korozní odolnost, tenké vrstvy, využití tenkých vrstev, montážní technologie, propojovací technologie, speciální výrobní procesy, tj. elektronové, iontové, rentgenové, jaderné, radiační, laserové, ultraakustické a elektroerozivní procesy.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Výsledky učení předmětu

Student po absolvování předmětu:
- umí popsat základní výrobní procesy v oblasti elektrotechnických technologií
- umí vysvětlit základní principy činnosti systémů využívající elektronové svazky, iontové svazky, rentgenové záření, jaderné transmutace, lasery, ultrazvuk a elektroerozi, jejich přednosti a omezení z hlediska výrobních procesů
- je schopen vysvětlit základní principy činnosti zdrojů elektronových svazků, iontových svazků, laserů a ultrazvukových měničů.

Prerekvizity

Předpokládají se znalosti z předmětu BPC-MPE - Materiály pro elektrotechniku.
Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „pracovníka poučeného“ dle Vyhl. 50/1978 Sb., kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky jsou vedeny s použitím PowerPointové prezentace, krátkých videoklipů a filmů a diskuzí se studenty. Cvičení jsou rozdělena na výpočtová cvičení a exkurze do vybraných podniků.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou udělení zápočtu je zpracování samostatných prací. Dílčí část semestrální zkoušky se uskuteční formou písemného testu, který je hodnocen maximálně 40 body. Test je nutné absolvovat nejpozději do konce výukové části semestru, Semestrální zkouška se uskuteční v řádném zkouškovém období. Zkouška je písemná.
10 bodů samostatné práce
40 bodů dílčí část zkoušky formou testu
50 bodů závěrečná zkouška

Osnovy výuky

1. Povrchové úpravy: hlavní principy tvorby ochranných vrstev, výběr technologií, výrobní zařízení, materiály. Korozní odolnosti. Testování kvality
2. Tenké vrstvy: základní dělení, teoretický rozbor tvorby vrstev, výběr substrátů, speciální technologie. Využití tenkých vrstev.
3. Montážní technologie: základní systémy montážních procesů, propojovací technologie elektrických a elektronických zařízení, testovací metody. Antistatické zabezpečení.
4. Elektronové procesy, zdroje a účinky elektronového svazku.
5. Používané systémy a využití elektronových procesů.
6. Iontové procesy, zdroje iontů, účinky a možnosti využití iontových procesů.
7. Rentgenové procesy. Zdroje a vlastnosti RTG záření. Radiační technologie.
8. Jaderné procesy a jejich aplikace, transmutace polovodičových materiálů.
9. Laserové procesy, princip činnosti laserů, rozdělení laserů.
10. Výkonové lasery, vlastnosti a některé aplikace laserů.
11. Ultraakustické procesy, fyzikální základy ultraakustiky.
12. Zdroje ultrazvuku, využití účinků ultrazvuku v technologii.
13. Elektroerozivní procesy a jejich využití.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty se speciálními moderními technologickými postupy s vazbou na klasické technologie

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičeních je povinná.

Základní literatura

Kazelle J. a kol.: Elektrotechnické materiály a výrobní procesy. Elektronická skripta 2015 (CS)
Kazelle J.: Elektrotechnické materiály a výrobní procesy - Kapitola 6. Elektronická skripta 2015 (CS)

Doporučená literatura

Šavel J.: Materiály a technologie v elektronice a elektrotechnice. BEN - technická literatura Praha 1999 (CS)
Šesták j. a kol.: Speciální materiály a technologie. Academia Praha 1993 (CS)
Kreibich V.: Teorie a technologie povrchových úprav (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BKC-MET bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Povrchové úpravy: hlavní principy tvorby ochranných vrstev, výběr technologií, výrobní zařízení, materiály. Korozní odolnosti. Testování kvality
2. Tenké vrstvy: základní dělení, teoretický rozbor tvorby vrstev, výběr substrátů, speciální technologie. Využití tenkých vrstev.
3. Montážní technologie: základní systémy montážních procesů, propojovací technologie elektrických a elektronických zařízení, testovací metody. Antistatické zabezpečení.
4. Elektronové procesy, zdroje a účinky elektronového svazku.
5. Používané systémy a využití elektronových procesů.
6. Iontové procesy, zdroje iontů, účinky a možnosti využití iontových procesů.
7. Rentgenové procesy. Zdroje a vlastnosti RTG záření. Radiační technologie.
8. Jaderné procesy a jejich aplikace, transmutace polovodičových materiálů.
9. Laserové procesy, princip činnosti laserů, rozdělení laserů.
10. Výkonové lasery, vlastnosti a některé aplikace laserů.
11. Ultraakustické procesy, fyzikální základy ultraakustiky.
12. Zdroje ultrazvuku, využití účinků ultrazvuku v technologii.
13. Elektroerozivní procesy a jejich využití.

Laboratorní cvičení

14 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Výpočty z oblasti elektronových procesů a iontových procesů.
2. Výpočty z oblasti aplikací rentgenového záření a jaderných transmutací.
3. Výpočty z oblasti laserové techniky.
4. Výpočty z oblasti ultraakustiky.

eLearning