Detail předmětu

Základy počítačové grafiky

FEKT-BPC-IZGAk. rok: 2020/2021

Přehled základních principů počítačové grafiky (vektorová, rastrová) a jejich důsledků pro tvorbu reálných grafických aplikace. Specifikace základních operací rovinné (2D) a prostorové (3D) počítačové grafiky. Specifikace principů a použití hlavních grafických rozhraní, Win32 API a OpenGL. 2D metody a algoritmy pro: rasterizaci úseček, kružnic a křivek (Bezier, B-spline, NURBS), ořezávání čárových objektů, vyplňování vektorových i rastrových uzavřených oblastí. 3D metody a algoritmy pro: transformaci objektů, řešení viditelnosti, osvětlení, stínování, texturování. Metody fotorealistického zobrazení 3D scén. Metody geometrické reprezentace 3D objektů. Zpracování obrazu jako vícerozměrného signálu, antialiasing.<br>

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Výsledky učení předmětu

Vědomosti a dovednosti orientované na předmět:<ul><li>Studenti porozumí základním principům rovinné (2D) a prostorové (3D) počítačové grafiky.</li><li>Porozumí základním principům a použití hlavních grafických rozhraní, Win32 API a OpenGL.</li><li>Seznámí se s 2D algoritmy pro rasterizaci a ořezávání objektů a vyplňování oblastí.</li><li>Seznámí se s 3D algoritmy pro transformaci objektů, řešení viditelnosti, osvětlení, stínování a texturování.</li><li>Seznámí se s metodami pro fotorealistické zobrazení 3D scén.</li><li>Seznámí se s metodami geometrické reprezentace 3D objektů</li><li>Naučí se principům zpracování obrazů jako vícerozměrného signálu a antialiasingu.</li><li>Naučí se vytvářet grafické aplikace pro zobrazení rastrových i vektorových dat.</li></ul>

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

<ul><li>Opravované domácí úlohy, 6 x 5 bodů - 30 bodů</li><li>Půlsemestrální písemná zkouška - 20 bodů</li><li>Závěrečná písemná zkouška - 50 bodů
</li><li>Hranice pro úspěšnou zkoušku podle pravidel ECTS - 50 bodů</li></ul>

Osnovy výuky

1. Úvod do současné počítačové grafiky, základní principy zobrazování (rastrový / vektorový). Barevný obraz a barevné modely. Redukce barevneho prostoru, monochromatický obraz.
2. Generování základních objektů v rastru. Vyplňování uzavřených oblastí.
3. Ořezání ve 2D.
4. Transformace ve 2D a 3D.
5. Křivky v počítačové grafice.
6. Reprezentace 3D objektů.
7. Řešení viditelnosti 3D objektů.
8. Lokální osvětlovací modely a spojité stínování ploch. Raytracing a radiosita.
9. Textury a texturování, fraktály.
10. Obraz jako vícerozměrný signál, antialiasing.
11. Základní principy grafických API.
12. Základy OpenGL I.
13. Základy OpenGL II.

Učební cíle

Základní charakteristika podle ECTS:

Získat přehled v oblasti základních principů rovinné (2D) a prostorové (3D) počítačové grafiky. Seznámit se základními algoritmy a metodami tvorby grafického zobrazení vektorových objektů ve 2D a 3D scénách, především: rasterizace 2D objektů; ořezávání a vyplňování 2D oblastí; transformace objektů; řešení viditelnost, osvětlení, stínování a texturování 3D objektů. Seznámit s principem a použitím hlavních grafických rozhraní, Win32 API a OpenGL. Naučit se je implementovat a používat v reálných grafických aplikacích.<br>

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

Beneš, B., Sochor, J., Felkel, P., Žára, J.: Moderní počítačová grafika, 2. vydání, ComputerPress, 2005 (CS) (CS)

Doporučená literatura

Hughes, John F., et al., Computer Graphics: Principles and Practice, Third Edition, Addison-Wesley, 2014
Watt, Alan H., 3D Computer Graphics, 3rd Edition, Addison-Wesley, 1999.
Materiály k přednáškám "Základy počítačové grafiky" (CS)
Course slides and lecture recordings (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BPC-AUD bakalářský

  specializace AUDB-ZVUK , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace AUDB-TECH , libovolný ročník, letní semestr, volitelný

 • Program BPC-AMT bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BPC-EKT bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BPC-IBE bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BPC-MET bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BPC-SEE bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BPC-TLI bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

<ol><li>Úvod do současné počítačové grafiky, základní principy zobrazování (rastrový/vektorový). Barevný obraz a barevné modely. Redukce barevneho prostoru, monochromatický obraz.</li><li>Generování základních objektů v rastru. Vyplňování uzavřených oblastí. </li><li>Ořezání ve 2D.</li><li>Transformace ve 2D a 3D.</li><li>Křivky v počítačové grafice.</li><li>Reprezentace 3D objektů.</li><li>Řešení viditelnosti 3D objektů.</li><li>Lokální osvětlovací modely a spojité stínování ploch. Raytracing a radiosita.</li><li>Textury a texturování, fraktály.</li><li>Obraz jako vícerozměrný signál, antialiasing.</li><li>Základní principy grafických API.</li><li>Základy OpenGL I.</li><li>Základy OpenGL II.</li></ol>

Cvičení na počítači

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Úvod do cvičení (prostředí GLUT, nástroje, kompilace).
Grafické formáty, redukce barevného prostoru obrazu.
Generování základních objektů v rastru.
Zobrazování 2D spline křivek.
Vyplňování uzavřených objektů ve 2D.
3D transformace.
Základy OpenGL.

Projekt

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Samostatné domácí práce.