Detail předmětu

Architektura sítí

FEKT-BPC-ARSAk. rok: 2020/2021

Telekomunikační sítě a služby, typy a vlastnosti, konvergence sítí a integrace služeb. Vrstvový model datových sítí. Datové sítě, typy a způsoby přenosu dat, síťové topologie, přenosová média. Propojování sítí a techniky přepojování datových jednotek. Síťové technologie - Ethernet, přehledově další méně časté síťové technologie. Virtuální sítě LAN, softwarově definované sítě, virtualizace síťových funkcí. Internet, protokolová výbava, příklady základních aplikačních protokolů. Správa datových sítí.

Výsledky učení předmětu

Studenti získají znalosti z oblasti principů činnosti datových sítí, protokolových sad, vlastností různých typů sítí LAN, MAN a WAN, o Internetu a jeho službách

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia + základní orientace v oblasti sítí elektronické komunikace. Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „pracovníka poučeného“ dle Vyhl. 50/1978 Sb., kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

Doporučená nebo povinná literatura

PUŽMANOVÁ, R. Moderní komunikační sítě od A do Z. Computer Press, ISBN 80-251-1278-0, ČR, 2006
NOVOTNÝ, V. Architektura sítí. Skriptum FEKT VUT v Brně. ISBN 80-214-2254-8, 2011
NOVOTNÝ, V. Pevné a bezdrátové síťové technologie pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TUO. VUT v Brně, ISBN 978-80-214-5120-9, 2014
CISCO: Internetworking Technologies Handbook. Cisco Press, ISBN 1-58705-001-3, USA, 2001
RUEST,D., RUEST, N., Virtualizace - podrobný průvodce.Computer Press, ISBN 978-80-251-2676-9, Brno, CR, 2010 (CS)
MARCHESE, M. QoS over heterogenous network. John Wiley & Sons, 2007. ISBN 978-0-470-01752-4, UK, 2007
Pevné a bezdrátové síťové technologie pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TUO. VUT v Brně, ISBN 978-80-214-5120-9, 2014

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

- 1 test v rámci laboratorních cvičení - max. 20 bodů
- aktivita během laboratorních cvičení a vypracování protokolů - max. 20 bodů
- závěrečná písemná zkouška - max. 60 bodů

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Telekomunikační sítě – klasifikace sítí, základní pojmy, okruhově spojované a paketově přepínané sítě. Telekomunikační služby – dělení služeb, požadavky, popis služeb, evoluce komunikačních sítí a služeb.
2. Funkční model komunikačních systémů – vrstvy, jejich funkce. Spojově orientované a nespojově orientované služby, spolehlivé a nespolehlivé služby. Modely komunikace v datových sítích.
3. Přehled typů a základních vlastností přenosových médií. Komunikační kanál, příklady kanálového kódování dat. Techniky sdílení společné přenosové kapacity - přístupové metody, multiplexní techniky.
4. Datové sítě – charakteristika, typy, vlastnosti, topologie, prvky sítě. Přehled a základní funkční vlastnosti přepojovacích prvků datových sítí.
5. Síťová technologie Ethernet – popis, standardy, kanálové kódování, přístupová metoda, adresace, formáty rámců, redundance spojů.
6. Virtuální sítě LAN – typy, vlastnosti, princip činnosti, správa. Techniky virtuálních privátních sítí,
7. Bezdrátové sítě LAN – architektury, rodina standardů IEEE 802.11 – fyzická vrstva různých standardů, přístupové metody, struktura rámce, komunikační procedury,
8. Mobilní sítě I – princip, architektury, buňkový systém, aspekty a techniky rádiové komunikace pro pohybující se terminály,
9. Mobilní sítě II - evoluce mobilních technologií, principy fungování současných mobilních sítí,
10. Přehled architektury současného Internetu – konfigurace, směrování, transport, systémové a uživatelské aplikační protokoly,
11. Konvergence síťových technologií, integrace služeb – důvody, podmínky, techniky podpory kvalitativních požadavků služeb, správa datových toků v rozsáhlých sítích,
12. Softwarově definované sítě SDN – architektura, principy činnosti, vlastnosti, aplikace. Virtualizace strojů a síťových funkcí,
13. Správa sítě - model agent-manažer, databáze MIB, protokol SMNP, nástroje.

Cíl

Cílem kurzu je podat studentům hodnotné informace pro orientaci v oblasti telekomunikačních sítí, především o datových sítích, a to o jejich architekturách, technikách komunikace, způsobech přenosu a směrování informace, principech sdílení síťových prostředků, prostředcích realizace služeb a také o správě sítí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BPC-AUD bakalářský

  specializace AUDB-ZVUK , libovolný ročník, letní semestr, 6 kreditů, volitelný

 • Program BPC-AMT bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, 6 kreditů, volitelný
 • Program BPC-EKT bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, 6 kreditů, volitelný
 • Program BPC-MET bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, 6 kreditů, volitelný
 • Program BPC-SEE bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, 6 kreditů, volitelný

 • Program BPC-AUD bakalářský

  specializace AUDB-TECH , 2. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinně volitelný

 • Program BPC-TLI bakalářský, 2. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný
 • Program BPC-IBE bakalářský, 3. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning