Detail předmětu

Projektování a simulace výroby

FEKT-MKC-PSVAk. rok: 2020/2021

Předmět se věnuje problematice inovace ve výrobních procesech na pozadí v průmyslu 4.0. Dále pak metodice projektového řešení a projektového plánování. Bude věnována pozornost ochraně průmyslového vlastnictví a základům podnikové logistiky. Studenti se seznámí s pojmy jako aditivní výroba a simulace výrobních procesů pomocí moderních simulačnách systémů v návaznosti na Industry 4.0.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu Projektování a simulace výroyby je schopen:
- Orientovat se v základní terminologii v rámci Průmyslu 4.0
- Zapojit se do práce v projektovém týmu
- Zapojit se do práce v podnikovém R&D centru souvisejících s elektrotechnickou výrobou
- Vytvářet projektovou dokumentaci
- Stanovit jednotlivé logistické činnosti a jejich vzájemné propojení s predikcí možných jejich optimalizací
- Stanovit logistické náklady

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Účast na cvičeních je povinná.
20b - zpracování projektu v průběhu semestru
20b - práce v PC cvičeních
60b - závěrečná zkouška
Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu mohou být každoročně aktualizovány vyhláškou garanta předmětu.
Zkouška proběhne distančně přes MS Teams

Osnovy výuky

1) Průmysl 4.0, základní pojmy, model RAMI model Průmyslu 4.0, aktuální stav v ČR
2) Nástroje Průmyslu 4.0, IoT,IIoT, IoP, IoS a kybernetická bezpečnost ve výrobním podniku
3) Moderní simulační nástroje, optimalizační a citlivostní analýzy ve výrobě
5) Aditivní výrobní technologie, 3D tisk jako součást moderní výroby
6) Projektování, jak napsat projekt, osnova projektu.
7) Metody ochrany průmyslového vlastnictví, patenty, užitné vzory, technologie, design
8) Logistické myšlení od středověku po aplikaci Průmyslu 4.0 v logistických procesech
9) Řízení zásob a jejich vliv na zisk v podniku
10) Skladové systémy a využití aplikací z Průmyslu 4.0
11) Manipulace s majetkem v podniku a obaly
12) Řízení nákupu v podniku a využité elektronického tržiště
13) Význam dopravních systémů v podniku

Učební cíle

Cílem předmětu je rozšíření znalostí z oblasti Průmyslu 4.0 s větším důrazem na implementaci nástrojů průmyslu 4.0 a výpočetní techniky. Absolvent předmětu bude schopen pro výrobní podnik stanovit jednotlivé logistické činnosti a jejich vzájemné propojení s predikcí možných jejich optimalizací a stanovení logistických nákladů. Získá přehled o logistické strategii podniku a řízení globální logistiky. Pomocí vhodných metod (např. Saatyho metody) bude schopen prezentovat své návrhy řešení v a vhodně implementovat aplikace z Průmyslu 4.0 do logistických činností.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

Sule, D., R.:Manufacturing Facilities, PWS Boston (EN)
Cedarleaf, J.:Plant Layout and Flow Improvement,Bluecreek, P.C. Washington (EN)
Kališ J., Říha M., MS Office Projekt, CPress (CS)
Maxa, J., Vyroubal P.: Řízení a správa dat (CS)
Ministerstvo průmyslu a obchodu: Iniciativa průmysl 4.0 (CS)
Roboty a robotizované výrobní technologie, ISBN: 9788021448285 (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MKC-EVM magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning