Detail předmětu

Biochemie a její vztah k environmentální chemii

FCH-DCO_BECHAk. rok: 2020/2021

V rámci předmětu budou studovány mechanismy regulace primárního a sekundárního metabolismu, mechanismy enzymové katalýzy, experimentální přístupy studia enzymových molekul. Dále budou diskutovány moderní experimentální přístupy a bioanalytické metody při komplexním studiu biochemických dějů na úrovni genomu, transkriptomu, proteinu a metabolomu. Součástí předmětu jsou i vybrané aspekty klinické biochemie, imunochemie a pathobiochemie. Aplikovaná enzymologie bude zaměřena na řízenou produkci a využití enzymů v průmyslu, zemědělství a analytice. Na studium struktury, funkce a interakcí biomolekul bude navazovat studium průběhu a mechanismů regulace genové exprese. Součástí předmětu bude i Biochemie mikroorganismů, rostlin a vyšších organismů se zvláštním zaměřením na buněčnou signalizaci, regulaci biochemických procesů na úrovni organismu a transportní děje.

Doporučená nebo povinná literatura

VODRAZKA, Z.: Biochemie. 2.vyd. Praha: Academia, 1996. (CS)
VOET, D.; VOET, J. G.: Biochemie. Praha: Victoria Publishing, 1995. (CS)
METZLER, D. E.: Biochemistry. The Chemical Reactions of Living Cells. 2nd Edition. Harcourt Academic Press, 2001. (CS)
ALBERTS, B. et al: Molecular Biology of the Cell. 4th Edition. New York: Garland Science; Tailor and Francis Group; 2002. (CS)
BERG, J.; TYMOCZKO, J. L.; STRYER, L.: Biochemistry. 5th Edition. New York: W.H.Freeman and Comp, 2002. (CS)
VOET, D., VOET, J. G., KOSTECKI, P. T., DRAGUN, J. Principles of biochemistry. 4th ed., International student version. Hoboken, N.J: Wiley, 2011. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: individuální konzultace. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém (LMS Moodle).

Jazyk výuky

čeština

Zařazení předmětu ve studijních plánech