Detail předmětu

Bioinženýrství

FCH-DC_BIOAk. rok: 2020/2021

Teorie přenosových jevů – aplikace teoretických aspektů na biologické systémy z hlediska dynamického, prostorového, fázového (suspenze, disperze a emulze) a reologického (různé typy tekutin); transportní analogie. Difúzní separační procesy, termodynamika – výpočet termodynamických funkcí ve složitých systémech s fázovými a chemickými přeměnami; fázové a chemické rovnováhy vícesložkových vícefázových systémů; termodynamické a transportní vlastnosti látek. Numerické metody v bioinženýrství.
Produkce proteinů v buňce a jejich izolace. Izolace bioaktivních látek pomocí nosičů s imobilizovanými afinitními ligandy. Speciální izolační postupy. Průmyslové chromatografické separační techniky. produkce. Základní operace spojené s kultivací mikroorganizmů (MO), sterilizací, izolací a extrakci produktů a MO, a dále pochopit koncept štruktúry proteínu a kinetiky enzýmových reakcí.

Doporučená nebo povinná literatura

H. H. Ngo, W. Guo, H. Yong Ng, A. Pandey, G. Mannina, Current Developments in Biotechnology and Bioengineering: Advanced Membrane Separation Processes for Sustainable Water and Wastewater Management - Anaerobic Membrane Bioreactor Processes and Technologies, Elsevier, 2020, ISBN 9780128198520 (CS)
V. G. Gupta, A. Pandey, New and Future Developments in Microbial Biotechnology and Bioengineering: Microbial Secondary Metabolites Biochemistry and Applications, Elsevier, 2019, ISBN 9780444635044 (CS)

Způsob a kritéria hodnocení

Studijní výsledky se ověřují kolokviem (SaZŘ VUT v Brně, čl. 34), tedy rozpravou o problematice předmětu, spojené s vypracováním písemné práce zabývající se zadanou tématikou předmětu v rozsahu ca 10 textových stran; rozprava k tématu trvá zhruba 30 minut.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Teorie přenosových jevů – aplikace teoretických aspektů na biologické systémy z hlediska dynamického, prostorového, fázového (suspenze, disperze a emulze) a reologického (různé typy tekutin); transportní analogie. Difúzní separační procesy, termodynamika – výpočet termodynamických funkcí ve složitých systémech s fázovými a chemickými přeměnami; fázové a chemické rovnováhy vícesložkových vícefázových systémů; termodynamické a transportní vlastnosti látek. Numerické metody v bioinženýrství.
Produkce proteinů v buňce a jejich izolace. Izolace bioaktivních látek pomocí nosičů s imobilizovanými afinitními ligandy. Speciální izolační postupy. Průmyslové chromatografické separační techniky. produkce. Základní operace spojené s kultivací mikroorganizmů (MO), sterilizací, izolací a extrakci produktů a MO, a dále pochopit koncept štruktúry proteínu a kinetiky enzýmových reakcí.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DPCP_BCH doktorský, 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  • Program DKCP_BCH doktorský, 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný