Detail předmětu

Angličtina pro začátečníky

FA-BA1Ak. rok: 2020/2021

Mluvnice: přítomný čas prostý (2), tázací zájmena a příslovce, srovnání přít. času prostého a průběhového, minulý čas, stupňování, podstatná jména látková a počitatelná, užívání neurčitých zájmen, tvary pro vyjádření budoucnosti a jejich použití.

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Výsledky učení předmětu

Výstupní úroveň podle CEFR je A2-.

Prerekvizity

Základní znalosti gramatiky a základní slovní zásoba na úrovni začátečníků

Doporučená nebo povinná literatura

: C.Oxenden, Ch. Latham-Koenig: New English File Pre-intermediate, Oxford University Press 2009 (EN)
aktuální literatura a texty související s tématem (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Cvičení jazykové

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet na úrovni B1 se uděluje za docházku a aktivní účast v hodině, eventuálně po úspěšném absolvování zápočtového testu.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1. 1A/D Slovosled otázky, angl. pokyny
2. 1B Přítomný prostý čas, rodina, vlastnosti
3. 1C Přítomný průběhový čas, lidské tělo, předložky místní
4. 2A Minulý průběhový čas, předložky
5. 2B Tvoření otázek, hudba
6. 2C Going to, přítomný průběhový čas pro budoucnost, frázová slovesa
7. 3A Will, won´t str. 33, další slovesa
8. 3B/C Opakování slov. časů, předložkové vazby slovesné
9. 3D Předpřítomný čas, oblečení
10. 4A Předpřítomný čas, yet, already, just, slovesné fráze
11. 4B Stupňování příd. jmen, časové výrazy
12. 4C/D Stupňování příd. jmen, opozita, navigace ve městě
13. Opakování, (test)

Cíl

Studenti získají základní slovní zásobu z obecné angličtiny, zvládnou základní gramatická pravidla, budou se schopni dorozumět v
běžných životních situacích, napsat formální i osobní dopis, životopis, vyplnit formulář.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka předmětu probíhá jeden semestr 2 hodiny týdně.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB bakalářský

    obor ARCH , 1. ročník, letní semestr, 1 kredit, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor