Detail předmětu

Teorie finančních trhů

FIT-PFTDAk. rok: 2019/2020

Předmět umožňuje získání jak teoretických, tak i praktických poznatků ve všech oblastech působení finančního trhu. Jedná se jak o jednotlivé druhy zde působících finančních institucí, existujících finančních nástrojů, jakož i o všechny nejvýznamnější druhy finančních obchodů, které jsou na finančních trzích realizovány.

Okruhy otázek k SDZ
1. Finanční trhy, jejich vymezení a funkce v ekonomice.
2. Finanční instituce, jejich produkty a služby.
3. Úrokové sazby a jejich význam v ekonomice.
4. Klíčové faktory fungování finančního trhu.
5. Základní druhy finančních investičních instrumentů.
6. Klasické" investiční cenné papíry.
7. Termínové derivátové instrumenty.
8. Cenné papíry fondů kolektivního investování.
9. Strukturované investiční instrumenty.
10. Soudobý vývoj světového finančního systému a jeho perspektivy.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Předmět by měl studenty naučit chápat problematiku finančního trhu v širších teoretických i praktických souvislostech s cílem využití získaných vědomostí jak v oblasti výzkumu, tak při výkonu vyšších řídících funkcí v různých oblastech národohospodářské sféry jakož i při řízení podniku.

Prerekvizity

Předmět vyžaduje znalosti z oblasti makroekonomie I a II.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení studia je založeno na bodovacím systému. Pro úspěšné absolvování předmětu je nutno dosáhnout 50 bodů.

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Cíl

Předmět je určen studentům doktorského studia, kteří se zabývají studiem ekonomie, ekonomiky a řízení podniku nebo problematikou financí. Jeho cílem je prohloubit jejich dosavadní znalosti v oblasti teorie finančního trhu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Předmět je zakončen komisionální zkouškou.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VTI-DR-4 doktorský

  obor DVI4 , libovolný ročník, letní semestr, 0 kreditů, volitelný

 • Program VTI-DR-4 doktorský

  obor DVI4 , libovolný ročník, letní semestr, 0 kreditů, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Finanční trh a jeho význam v ekonomice. Typy finančních transakcí. Finanční instituce a nástroje.
 2. Význam úrokových sazeb a jejich funkce na finančním trhu, teorie úrokových sazeb. Teorie finančních investic, základní faktory investiční strategie.
 3. Vymezení cenných papírů, jejich systemizace a charakteristika. Základní druhy cenných papírů a jejich význam pohledu emitentů a investorů.
 4. Význam burz v tržní ekonomice, jejich druhy a vnitřní struktura.
 5. Fundamentální, technická a psychologická analýza.
  Obchodování cenných papírů, základní druhy investiční strategie.
 6. Význam a způsoby kolektivního investování v ČR a ve světě.
 7. Termínové derivátové instrumenty a jejich praktické využití v hospodářské praxi.
 8. Strukturované produkty.
 9. Teorie devizových kurzů.
 10. Portfoliové a přímé investice.Teorie portfolia.
 11. Regulace finančního trhu.
 12. Metody mezinárodního investičního rozhodování.
 13. Vývojové trendy dalšího rozvoje světového finančního trhu, globalizace.

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení odborného základu

20 hod., povinná

Vyučující / Lektor