Detail předmětu

Feminist Seminar 1

FaVU-FEMS1Ak. rok: 2019/2020

Cyklus přednášek a seminářů představí feminizmus jako pluralitu různých pohledů a témat spojených s problematikou emancipace žen a společenské spravedlnosti.

Garant předmětu

Nabízen zahradničním studentům

Všech fakult

Výsledky učení předmětu

Studenti kurzu získají základní přehled o souvislostech týkajících se oblasti feminizmu a feministického uvažování.

Prerekvizity

Zájem o témata feminizmu a sociální spravedlnosti. Ochota a schopnost číst náročnější texty v angličtině.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky a semináře. Přednášková část seznámí účastníky kurzu s jednotlivými tématy prostřednictvím výkladu textů dotýkajících se oblasti feminizmu, následný seminář bude diskuzí o myšlenkách představených ve výkladové části. V přípravě na hodinu bude vyžadováno přečtení jednoho ze zadaných textů.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet udělený za aktivní přípravu na hodinu (přečtení doporučeného textu) a účast na přednáškách a seminářích. V případě většího množství absencí splnění náhradního úkolu — napsání eseje na některé z diskutovaných témat.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1. Sociální konstrukce femininity — biologický/kulturní původ nerovnosti pohlaví, heteronormativita jazyka a konstrukce pohlavní odlišnosti v psychoanalýze, straight mind, distinkce sex/gender, one is not born a woman, performativita genderu, technologie genderu.
2. Sociální reprodukce a společenská dělba práce — reprodukce každodenního života, emoční práce, reprodukce společenského systému, birth strike, vztahy produkce a reprodukce, „feminizace“ práce, commons, komunity péče, making kin.
3. Technoreprodukce — feminizmus a biopolitika, reprodukční spravedlnost, asistovaná reprodukce, ektogeneze, seizing the means of reproduction.
4. Příroda jako prostor feministické praxe — provázanost otázek environmentální a genderové spravedlnosti, mobilizace „přírody“ v ekofeminizmu, subsistence.
5. Věda, technologie a gender — věda, racionalita a technologie jako spojenci feministického uvažování a praxe, figura kyborga, kyberprostor a gender, afrofuturizmus a subverzivní potenciál technoestetiky.
6. Feminizmy pro 21. století — materiální feminizmy, posthuman feminisms, anthropocene feminisms, xenofeminizmus.

Cíl

Ambicí kurzu je iniciovat debatu o otázkách sociální spravedlnosti a možnostech jejich adresování v umění, teorii a aktivizmu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinná docházka. Tolerována jedna neomluvená absence.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program bakalářský

  obor ZST , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný

 • Program VUM magisterský navazující

  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

5 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Seminář

8 hod., povinná

Vyučující / Lektor