Detail předmětu

Diplomový seminář (V-VST)

FAST-CR058Ak. rok: 2019/2020

V tomto předmětu se posluchači, přihlášení k diplomové práci v časově navazujícím termínu, seznamují hlouběji se specializovanou tématikou, ke které je diplomová práce vypsána. Shromažďují potřebná vstupní data a podklady k diplomové práci, které by nebylo možno v časově omezeném intervalu, daném pro její vypracování, získat. Předmět vede vždy pro každého individuelního diplomanta jeho vedoucí diplomové práce, který určuje náplň a rozsah předmětu.

Zajišťuje ústav

Ústav vodních staveb (VST-VST)

Výsledky učení předmětu

Cílem je odevzdání diplomové práce dle individuálního zadání a náplně, kterou určí jednotlivý vedoucí vedoucí diplomového semináře.

Prerekvizity

Znalosti z oboru Vodní hospodářství a vodní stavby, které zahrnují hydrauliku, říční hydrauliku, úpravy vodních toků, jezy, přehrady, využití vodní energie, technické kreslení v systému Autocad, matematické modelování proudění v tocích

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem diplomového semináře je odevzdání diplomové práce dle individuálního zadání a náplně, kterou určí jednotlivý vedoucí vedoucí diplomového semináře.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor V , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor V , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor V , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor