Detail předmětu

TIT Seminar

FEKT-MPA-STTAk. rok: 2020/2021

Předmět obsahuje především témata z oblastí chytrých technologií, internetu věcí IoT a obecně Průmyslu 4.0, moderní kryptografie, mobilních sítí 4G/5G, zelených komunikací, LoRa technologie, e-komerce a e-správy, lokalizačních technik, softwarově definovaných sítí SDN, kritické infrastruktury, moderních optických přenosů a dalších atraktivních oblastí.

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- praktikovat znalosti z moderních trendů komunikačních a informačních systémů
- odhadovat budoucnost pokročilých komunikačních a informačních systémů
- analyzovat stávajícím i nově vznikajícím problémy
- posoudit aktuální stav oboru v praxi
- naplánovat chytré technologie budoucnosti
- zdůvodnit vliv technologií na život

Prerekvizity

Studenti musí mít základní znalosti z telekomunikační a informační techniky na magisterské úrovni.

Doporučená nebo povinná literatura

SKLAR, B. Digital Communications Fundamental and Applications. Upper Saddle River. Prentice Hall, 2001 (EN)
DUNLOP, J., SMITH, D.G. Telecommunications Engineering. CRC Press, 1994 (EN)
HALL, J. Management of Telecommunication System and Services. Springer, Berlin 1996 (EN)
HELD, G. Managing TCP/IP Networks. Techniques, Tools and Security Considerations. John Wiley and Sons Ltd, New York 2000 (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Vyučování obsahuje seminář. Během výuky bude využit také e-learningový systém Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Maximum 30 bodů je uděleno za test z teoretických znalostí v semináři. Závěrečný projekt je hodnocen maximem 70 bodů.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1. Chytré prostředí a Pervasive computing, Internet věcí IoT
2. Informační bezpečnostní technologie, moderní kryptografie
3. 4G/5G mobilní systémy a služby
4. Zelené komunikace, LoRa bezdrátové technologie, cloud computing
5. Technologie kryptoměn
6. Inteligentní dopravní systémy
7. e-Commerce, mobilní komerce, e-správa, Bio orientované sítě
8. Lokační techniky a Location-Based Services LBS
9. Softwarově definované sítě SDN
10. Pasivní optické sítě GPON
11. Kritická infrastruktura
12. Pokročilé technologie optických sítí
13. GRID, distribuované počítačové technologie a služby

Cíl

Cílem předmětu je dát studentům přehled o aktuálních tématech v oblasti komunikačních a informačních technologií. V semináři budou prezentovány trendy a výhledy do budoucna v oblasti studia a to jak pracovníky VUT, tak odborníky z praxe. Seminář je zařazen v posledním ročníku magisterského studia a vhodně doplní poznatky z předchozích let s vizí pro budoucnost.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPA-CAN magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný
  • Program MPAD-CAN magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor