Detail předmětu

Virtuální a rozšířená realita

FSI-GVRAk. rok: 2019/2020

Cílem předmětu je seznámit posluchače se systémy parametrického modelováním pomocí CAD systémů. Snahou je praktické využití výpočetní techniky, která vede k osvojení základních metod tvorby součástí, sestav a s implementací vytvořených modelů do virtuální reality.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Studenti získají přehled o parametrických systémech a softwarech pro práci ve virtuální realitě.

Prerekvizity

Základy konstruování

Doporučená nebo povinná literatura

Manuál IC.IDO Visual Decision Platform 9.1. Stuttgart, 2012.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou cvičení, které je zaměřeno na praktické zvládnutí látky.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou pro udělení zápočtu je 100% účast na cvičeních a vypracování projektu na předepsané téma.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Praktické seznámení s CAD systémy a softwary pro práci ve virtuální realitě.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Cvičení jsou povinná. Předem odůvodněná a omluvená nepřítomnost může být nahrazena konzultacemi nebo samostatnou prací.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-VSR , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení s počítačovou podporou

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do parametrického modelování
2. Úvod do technologie imerzní virtuální reality (IVR)
3 Vytváření základních součástí v prostředí CREO
4 Vytváření pokročilých součástí v prostředí CREO
5 Vytváření sestav v prostředí CREO
6. Vytváření výkresové dokumentace v prostředí CREO
7. Samostatná práce studentů na parametrickém modelu
8. Samostatná práce studentů na parametrickém modelu
9. Seznámení se softwarovým prostředím VDP IC:IDO
10. Implementace 3D modelu do prostředí IVR
11. Samostatná práce studentů ve VDP IC:IDO
12. Základy prezentace modelů v prostředí IVR
13. Prezentace prací a zápočet

eLearning