Detail předmětu

Laboratoř oboru I - SCH

FCH-MCO_LAB1_SAk. rok: 2019/2020

Speciální experimentální nebo teoretické metody oboru spotřební chemie, zejména takové, které jsou nutné pro řešení diplomových prací oboru.

Výsledky učení předmětu

Studenti ovládnou vybrané experimentální nebo teoretické techniky oboru, které dále využijí i při vypracování diplomové práce.

Prerekvizity

Chemické a instrumentální analytické metody, teoretické základy nutné pro řešení zadání diplomové práce.

Doporučená nebo povinná literatura

individuálně, dle příslušného zadání (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Laboratorní cvičení - 6 vyučovacích hodin týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou udělení zápočtu je realizace zadaného projektu spolu s pravidelnou docházkou do laboratoře, ústní prezentace dosažených výsledků a řádné vedení laboratorního deníku. K zápočtu je nutno:
- vést a odevzdat garantovi předmětu týdenní přehled činnosti (1 stránka se 13 řádky odpovídajícími týdnům výuky a obsahujícími stručný popis činnosti v daném týdnu);
- vést a odevzdat garantovi předmětu laboratorní deník. K vedení deníku viz karta "Kontrolovaná výuka" a dokumentace k předmětu na e-learningovém portálu. Při klasifikaci se bude hodnotit právě dodržování zásad vedení laboratorního deníku. Laboratorní deník bude studentům po udělení zápočtu vrácen k dalšímu použití v diplomové práci;
- odprezentovat dosažené výsledky.
Zápočet uděluje garant předmětu po ohodnocení příslušným vedoucím a na základě hodnocení
- vedoucího (váha 40%),
- laboratorního deníku (váha 40%),
- prezentace (váha 20%).

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Speciální experimentální nebo teoretické metody oboru spotřební chemie, zejména takové, které jsou nutné pro řešení diplomových prací oboru. Pracovní postup dle individuálního projektového zadání příslušným vedoucím (v prvém týdnu výuky).

Cíl

Zvládnutí speciálních experimentálních, případně teoretických technik nutných pro zvládnutí úkolů zadané diplomové práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Pravidelná účast v laboratoři, řádné vedení laboratorního deníku, účast na ústních prezentacích.

ZÁSADY VEDENÍ LABORATORNÍHO DENÍKU
Záznamy v deníku slouží k archivaci průběhu a výsledků laboratorních činností a v případě budoucí potřeby mají umožnit dohledání detailů pracovního postupu (včetně data) a jeho výstupů nebo komukoli umožnit experimenty zopakovat..
Do deníku se píše chronologicky toto:
" datum zápisu,
" co se dělalo (stručný název činnosti toho dne),
" proč se to dělalo (motivace, důvody, návaznosti, souvislost s nějakým projektem…),
" jak se to dělalo (průběžný a přesný záznam pracovního postupu),
" všechna aktuální data (navážky, koncentrace, teploty, látky včetně čistoty, dodavatele/výrobce a čísla šarže, přístroje …),
" kde jsou data (název datového souboru atp.), pokud jsou výsledkem (daty) výstupy z počítače, prostě jsou výsledná data v elektronické formě,
" další důležitá pozorování (netypické a problematické jevy, zbarvení, sraženina, odlišnosti od obvyklostí,…),
" číslo stránky.
Stručně - zápis má tuto strukturu: kdy-co-proč-jak-s čím-výsledky+pozorování.
Při klasifikaci se bude hodnotit právě dodržování výše uvedených zásad.

Do elektronických souborů s výsledky/daty vždy uvést:
o kdo měřil,
o datum měření,
o název měření,
o stručně podmínky měření, použitý materiál, roztoky...
o odkaz na laboratorní deník (stranu).

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPCP_SCH magisterský navazující

    obor NPCO_SCH , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

  • Program NKCP_SCH magisterský navazující

    obor NKCO_SCH , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

  • Program CKCP_CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor CKCO_CZV , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Laboratorní cvičení

78 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning