Detail předmětu

Potravinářské inženýrství

FCH-DCO_PIAk. rok: 2019/2020

Předmět poskytuje teoretické i praktické základy oborů Partikulární systémy, Práškové technologie a Chemické inženýrství aplikované pro oblast výroby potravin.
Charakterizace zpracovávaných materiálů - partikulární systémy, kapaliny a pasty, základní parametry partikulárních systémů a jejich měření. Granulometrie a morfologie částicových složek partikulárních systémů.
Transport a manipulace s partikulárními systémy, kapalinami a pastami. Procesy desintegrace, třídění, separace, homogenizace, segregace, kompaktace, aglomerace, granulace, tabletování, sušení a tepelná expozice zpracovávaných materiálů.
Sypné vlastnosti partikulárních systémů, způsoby měření sypného chování, základy návrhů zásobníků. Dávkování partikulárních látek, kapalin a past.
Povrchové vlastnosti jemnozrnných partikulárních látek, sorpční vlastnosti, transport vlhkosti a rovnovážná vlhkost partikulárních látek, tvorba suspenzí a disperzí. Povrchová úprava partikulárních látek.
Vzorkování partikulárních systémů, kapalin a past.
Problematika plnění obalů, balení potravin, skladování a expedice.
Specifika měření a regulace potravinářských linek a procesů.
Aspekty prašnosti. Bezpečnost práce a hygienické aspekty zpracování potravin.

Výsledky učení předmětu

Základní orientace v teorii a praxi používané v současných procesech potravinářských výroby.

Prerekvizity

Chemické inženýství I a II

Doporučená nebo povinná literatura

Coulson J.M. Richardson J.F. Chemical Engineering Butter worth Heinmann Oxford 2002
Zeki Berk, Food Process Engineering and Technology, ISBN: 978-0-12-373660-4, Elsevier Inc, 2009
Passos M.L:, Ribeiro J.: Innovation in Food Engineering: New Techniques and Products CRC Press, 2016 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: individuální konzultace. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém (LMS Moodle).

Způsob a kritéria hodnocení

Ústní zkouškou hodnocený všeobecný přehled v rozsahu probírané látky.

Jazyk výuky

čeština

Pracovní stáže

Krátkodobá stáž na vybraných pracovištích s potravinářskou tématikou (Hamé, MENDELU, Krajská hygienická stanice Jihomravského kraje....)

Osnovy výuky

1. Charakterizace zpracovávaných materiálů - partikulární systémy, kapaliny a pasty, základní parametry partikulárních systémů a jejich měření.
2. Granulometrie a morfologie částicových složek partikulárních systémů.
3. Transport a manipulace s partikulárními systémy, kapalinami a pastami.
4. Procesy desintegrace, třídění, separace, homogenizace, segregace,
5. Procesy kompaktace, aglomerace, granulace, tabletování,
6. Procesy sušení a tepelná expozice zpracovávaných materiálů.
7. Sypné vlastnosti partikulárních systémů, způsoby měření sypného chování, základy návrhů zásobníků. Dávkování partikulárních látek, kapalin a past.
8. Povrchové vlastnosti jemnozrnných partikulárních látek, sorpční vlastnosti, transport vlhkosti a rovnovážná vlhkost partikulárních látek, tvorba suspenzí a disperzí. Povrchová úprava partikulárních látek.
9. Vzorkování partikulárních systémů, kapalin a past.
10. Problematika plnění obalů, balení potravin, skladování a expedice.
11. Specifika měření a regulace potravinářských linek a procesů.
12. Aspekty prašnosti. Bezpečnost práce a hygienické aspekty zpracování potravin.

Cíl

Seznámit studenty fakulty chemické se základními současnými technologickými možnostmi potravinářských výrob.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka formou přednášek zabývajících se nejproblematičtějšími uzly technologických uzlů zpracování potravin v praxi. Neustále obnovovaný profil přednášek zabývající se aktuálními problémy procesů potravinářských výrob vyžaduje pro úspěšné zvládnutí zkoušky pravidelnou účast na přednáškách - základní doporučená literatura a teze na www stránkách jsou pro zvládnutí zkoušky nedostatečné.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DKCP_CHTP doktorský

    obor DKCO_CHTP , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

  • Program DPCP_CHTP doktorský

    obor DPCO_CHTP , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

  • Program DPAP_CHTP doktorský

    obor DPAO_CHTP , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný