Detail předmětu

Radioelectronic measurement

FEKT-NREMAk. rok: 2019/2020

Basic measurement error definition, statistical data evaluation. Measurement automation, principals of basic programs. Precise measurements, parameters stability. Measurement devices for high frequency range. Network and impedance analyzers.

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen (1) používat základní měřicí metody, umí (2) analyzovat naměřená dat a umí (3) navrhnout moderní automatizovaný měřicí systém a realizovat ovládací program v prostředí Agilent VEE (4), Matlab (5) a LabView (6).

Prerekvizity

The subject knowledge on the Bachelor’s degree level is requested.

Doporučená nebo povinná literatura

Hiebel, M., Fundamentals of Vector Network Analysis. Rohde&Schwarz GmbH & Co.KG, 2005. 419 stran. ISBN: 978-3-939837-06-0. (EN)
Pieper, J. M., Automatic Measurement Control (A tutorial on SCPI and IEEE 488.2). Rohde&Schwarz GmbH & Co.KG, 2007, 295 stran. ISBN: 978-3-939837-02-2. (EN)
Rauscher C., Fundamentals of Spectrum Analysis. Rohde&Schwarz GmbH & Co.KG, Mnichov 2007, ISBN 978-3-939837. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Teaching methods include lectures and practical laboratories.

Způsob a kritéria hodnocení

Průběžné testy během semestru a laboratorní cvičení (30 bodů), závěrečná zkouška (70 bodů).

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Osnovy výuky

1. Definice chyb měření a jejich základní vyhodnocení. Zásady správného měření.
2. Automatizovaná měřicí pracoviště.
3. Úvod do programového prostředí LabVIEW.
4. Základní osciloskopická měření.
5. Měření kmitočtu.
6. Spektrální měření.
7. Skalární měření na skalárních analyzátorech.
8. Vektorová měření.
9. Měření impedance.
10. Akviziční jednotky pro sběr dat.
11. Generátory testovacích signálů.

Cíl

Presenting principles of basic measurement methods for high frequency range. Presenting automation techniques, programs. Automation measurement setup.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

The content and forms of instruction in the evaluated course are specified by a regulation issued by the lecturer responsible for the course and updated for every academic year.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-MN magisterský navazující

    obor MN-EST , 2. ročník, letní semestr, 6 kreditů, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor