Detail předmětu

Professional Practice

FEKT-CXBEAk. rok: 2019/2020

Jádrem předmětu je absolvování odborné praxe v podnicích a firmách elektronického průmyslu, rezortu spojů a dalších elektronických a komunikačních služeb, a to v tuzemsku nebo v zahraničí, v jejímž rámci student řeší zadané problémy a úkoly na konkrétním pracovišti.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen (1) úspěšně absolvovat vstupní pohovor, (2) pracovat v rámci kolektivu, (3) vyřešit zadané odborné úlohy.

Prerekvizity

Pre-rekvizitou pro úspěšné absolvování odborné praxe jsou znalosti na úrovni středoškolského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

-

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Absolvování odborné praxe v podnicích a firmách elektronického průmyslu a to v tuzemsku i v zahraničí v rozsahu 160 hodin.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou pro úspěšné absolvování předmětu je odpracování 160 hodin, které potvrdí pověřený pracovník podniku. Praxe je započtena na konci posledního ročníku bakalářského studia po předložení písemného potvrzení o jejím absolvování.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Absolvování odborné praxe v podnicích a firmách elektronického průmyslu a to v tuzemsku i v zahraničí v rámci stanoveného rozsahu. Praxi lze rozdělit na dílčí úseky, souvislá doba trvání každého úseku nesmí být kratší než 2 týdny.

Cíl

Cílem předmětu je absolvování odborné praxe v podnicích a firmách elektronického průmyslu, rezortu spojů a dalších elektronických a komunikačních služeb, a to v tuzemsku i v zahraničí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Průběh praxe je kontrolován pověřeným pracovníkem podniku, který písemně stvrdí úspěšné absolvování praxe.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-BC bakalářský

    obor BC-EST , 3. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Odborná praxe

160 hod., povinná

Vyučující / Lektor